CA | ES

Montse Soler, PhD | FUNDACIÓ ALTHAIA

Responsable Atenció Ciutadania i Experiència del Pacient

Montse Soler, PhD | FUNDACIÓ ALTHAIA

Responsable Atenció Ciutadania i Experiència del Pacient
@althaiamanresa

Biografia

La Dra. Montse Soler és la responsable Atenció ciutadania de la Fundació Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, infermera d’emergències durant 30 anys i professora titular de la Fundació Universitària del Bages (UVic-UCC), Doctora en infermeria per la Universitat de Girona, diplomada en infermeria (UB), va obtenir el Màster Atenció integral de malalt crític i emergències (UB), Postgrau d’infermeria comunitària (CreuRoja) i Certificat D’Aptitud Pedagògica (UB). Coordinadora dels Màsters de la UVic-UCC d’Anestèsia i Reanimació i Emergències Extrahospitalàries, docent del Màster universitari en Metodologia de la Simulació. Primer Premi Nacional de comunicació oral d’infermeria al XVIII Congrés Nacional SEMES, 2016. Coordinadora del Grup de Recerca en Innovació Docent, Simulació i Seguretat del Pacient (GRInDoSSEP), reconegut per l’AGAUR (2017SGR1503), i del Grup de Treball Simulació d’Althaia.

Destaca la beca obtinguda en la convocatòria per la intensificació de professionals de la salut (SLT002/16/00244 Beca PERIS). Ha participat com investigadora en el projecte DIALCAT (La Diabetis com accelerador del deteriorament cognitiu i malaltia d’Alzheimer: abordatge integral i adherència al tractament. Comunitat RIS3CAT de Tecnologies Aplicades a la Salut TEC-Salut finançat amb Fons FEDER. Té 2 publicacions i 2 capítols de llibres, un de mobilització i immobilització del pacient i l’altre de simulació clínica.

PONÈNCIA: «Anàlisi sobre l’impacte de l’actuació dels Pallapupas en la Unitat de Diàlisi»

La unitat de Diàlisi de la Fundació Althaia de Manresa atén més de 180 pacients al llarg de l’any, on uns 160 se sotmeten al tractament uns tres cops per setmana.
Va sorgir la idea de viure l’experiència, veure l’impacte dels Pallapupas en la unitat de diàlisi i també veure el desenvolupament dels elements clau que influeixen en l’experiència del pacient per a la millora de l’assistència en salut en el context de l’atenció centrada en la persona.

Des del departament de Participació i Mecenatge es va analitzar quin impacte emocional té l’actuació dels Pallapupas en l’àmbit Unitat. És important donar lloc per reflexionar, repensar i concretar solucions per millorar els serveis i augmentar el seu valor des de la perspectiva de pacient. Són eines que permeten la millora de l’assistència centrada en el pacient i transmetre la seva veu.

All session by Montse Soler, PhD | FUNDACIÓ ALTHAIA

xpabcncongress.com