CA | ES

Mònica Zapata | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Cap de l'Àrea d'Experiència del Pacient

Mònica Zapata | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Cap de l'Àrea d'Experiència del Pacient
@monica_zapata | @SJDbarcelona_es

Biography

Treballa des de fa gairebé 20 anys com a consultora d’estratègia, experiència de client i innovació. Ha treballat en diferents consultores, assumint la gestió i direcció de tot tipus de projectes per a banca, administració pública, educació, energia, oci, retail, assegurances i serveis. Durant 10 anys va dirigir Optimyzet, consultora d’estratègia digital i experiència d’usuari, liderant el disseny de serveis i experiències centrades en els objectius de negoci i en les necessitats dels usuaris.
Actualment és la responsable de l’Àrea d’Experiència de Pacient de l’Hospital Sant Joan de Déu i membre de la Comissió de Transformació Digital.
A més, col·labora com a docent d’experiència d’usuari i de client, estratègia i gestió de projectes en diverses universitats. En els últims 10 anys ha col·laborat amb la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat de Girona (UdG), ELISAVA, ISDI, The Valley, ESADE, UXER SCHOOL i KSCHOOL.

PONÈNCIA: ‘Informació durant l’embaràs: com millorar l’experiència de les gestants’

Arran de la detecció, mitjançant diferents canals (NPS, PLAENSA, entrevistes ad hoc), de la possibilitat de millora de la informació donada a les gestants ateses a l’Àrea de la Dona de l’Hospital Sant Joan de Déu, es va plantejar la necessitat d’abordar un projecte amb l’objectiu d’avaluar la situació actual referent a informació i comunicació, definir l’estratègia que permetés la seva millora i establir un roadmap d’implementació de la mateixa.

En aquest context, el projecte es va desenvolupar en base a dues línies de treball:

  • Avaluar el mapa d’informació existent en el moment, com es transmetia a les dones embarassades i, sobretot, com els professionals s’hi comuniquen en els diferents moments del journey de l’embaràs.

  • Aprofundir en el coneixement de patrons, comportaments i necessitats de les embarassades per detectar els pains existents i determinar les accions correctives i oportunitats de millora.

El projecte, liderat per l’Àrea d’Experiència de Pacient, es va dur a terme en el context de la metodologia de Design Thinking i sota un enfoc estratègic Patient-Centric, sense perdre de vista en cap moment la perspectiva dels professionals de l’Àrea de la Dona.

All session by Mònica Zapata | HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

xpabcncongress.com