CA | ES

Mireia Espallargues | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Directora de l'àrea d'Avaluació i Qualitat

Mireia Espallargues | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Directora de l'àrea d'Avaluació i Qualitat
@AQuAScat

Biography

Llicenciada en Medicina i Cirurgia (UAB, 1993), doctora en Medicina i Cirurgia (UAB, 1998), Diplomatura de Postgrau en Disseny i Estadística per a la investigació en Ciències de la Salut (UAB, 1998), Màster en Salut Pública i metodologia de la investigació biomèdica (UAB, 1998), Màster en Gestió i Avaluació de Serveis Sanitaris (UAB i AATRM, 2000), especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública (2003) i Màster en Lideratge i Gestió de la Ciència i la Innovació (UPF, UB, UAB, 2012).

Actualment dirigeix ​​l’Àrea d’Avaluació Tecnologies i Qualitat de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) on ha treballat des de l’any 1998, amb càrrecs de responsabilitat des de l’any 2003.

Durant el 2003-2004 va fer una estada de recerca postdoctoral amb el Grup d’Economia de la Salut del School of Health and a Related Research (ScHARR) de la Universitat de Sheffield.

Ha estat investigadora principal i col·laboradora en diversos projectes d’investigació de serveis sanitaris catalans, espanyols i europeus relacionats amb la mesura de l’efectivitat i la variabilitat de la pràctica mèdica, l’avaluació de tecnologies sanitàries (ETS), la priorització d’intervencions i la qualitat assistencial, especialment en l’àmbit de les malalties cròniques i l’atenció integrada. Ha estat líder de grup en diverses xarxes de recerca col·laborativa com RedIRYS, CIBERESP i actualment de REDISSEC. És autora de diversos informes d’avaluació de tecnologies sanitàries, guies de pràctica clínica així com de publicacions científiques.

També és Chief Operating Officer del Centre col·laborador de Barcelona (Espanya) per a la Família de Classificacions Internacionals de l’Organització Mundial de la Salut (WHO-FIC Network) en AQuAS, sota designació des 2014.

Té experiència docent com a coordinadora i consultora del curs de postgrau sobre Avaluació en Serveis Sanitaris i del Màster en Ciències de la UOC, com a docent en el màster de Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra (Investigació en Serveis Sanitaris) i ha impartit diversos cursos sobre ETS i les seves metodologies. Ha estat membre del Comitè Editorial de la revista Gaceta Sanitaria (2005-2010) i avaluadora en diverses revistes científiques nacionals i internacionals.

 

All session by Mireia Espallargues | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!