CA | ES

Miquel Àngel Mas | Gerència Territorial Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut

Adjunt a la Direcció Clínica Territorial de Cronicitat

Miquel Àngel Mas | Gerència Territorial Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut

Adjunt a la Direcció Clínica Territorial de Cronicitat
@DrMqAgMas

Biography

Miquel Àngel Mas, és metge especialista en geriatria i doctor en medicina. Compta amb una destacada trajectòria de recerca clínica en atenció integrada a persones grans amb condicions cròniques, especialment en atenció comunitària en fragilitat i cronicitat complexa.                                                                                                                 

Actualment és adjunt a la Direcció Clínica Territorial de Cronicitat Metropolitana Nord, que s’encarrega de planificar i implementar diverses iniciatives transversals d’atenció a la cronicitat de manera transversal entre atenció primària i hospitalària en el marc de la Gerència Territorial Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut.

Ha participat en diversos fòrums nacionals i internacionals d’atenció integrada a la cronicitat i actualment col·labora amb diverses societats científiques en la disseminació de medicina geriàtrica basada en l’evidència a través de les xarxes socials.

PONÈNCIA: “Treballant amb pacients i cuidadors en la construcció del model Metropolitana Nord d’atenció a persones amb cronicitat complexa i avançada”

El Programa integrat comunitari per a Persones amb Cronicitat Complexa (Programa ProPCC) és l’eina que s’ha desenvolupat i s’està implementant a l’àrea Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut com a instrument per a la creació d’un model assistencial d’atenció integrada centrada en les persones amb múltiples condicions cròniques complexes i avançades.

Els pilars d’aquest projecte de construcció, durant el 2018, de nou model assistencial han sigut: per una banda la revisió de l’evidència bibliogràfica de pràctiques de valor validades en diferents experiències internacionals; en segon lloc la participació de professionals experts del propi territori; en tercer lloc s’ha realitzat un procés de participació ciutadana que ha involucrat prop d’una trentena de persones, entre pacients crònics complexos i amb malaltia avançada, cuidadors i familiars, i entitats de pacients.

Aquest treball de cocreació de pràctiques clíniques ha sigut una experiència molt enriquidora a l’hora de construir l’atenció a la cronicitat complexa del futur en el territori. En aquest sentit, la introducció de les visions i preferències d’atenció de la ciutadania ha suposat un repte a l’hora de definir les accions clíniques del programa, que ja d’entrada han nascut orientades a donar resposta a les persones.

Durant la ponència s’exposarà com s’ha realitzat aquest procés, es presentaran quines són les principals premisses recollides per part dels ciutadans i es debatrà sobre l’impacte que ha tingut en el programa de cronicitat la introducció de l’experiència dels pacients i del seu entorn cuidadors i familiar. Finalment, s’abordarà la tasca que s’està realitzant actualment encaminada a validar l’adaptació del nou model assistencial a les necessitats dels pacients i cuidadors, a partir de la incorporació de l’experiència del pacient en l’avaluació del nostre programa.

 

 

All session by Miquel Àngel Mas | Gerència Territorial Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!