CA | ES

Miquel Àngel Fernàndez | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Coordinador Assistencial del Servei d’Urgències

Miquel Àngel Fernàndez | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Coordinador Assistencial del Servei d’Urgències
@Miquel1006

Biography

En Miquel Àngel Fernàndez Caballero estudià Infermeria al Campus Docent Sant Joan de Déu (1996-1999) estudiant posteriorment diversos Postgraus i Màsters especialitzats. És també instructor de SVB i DEA (ERC European Resucitation Council) i Instructor de Simulació Clínica (Hospital de Valdecilla).
És professor col·laborador diverses Universitats Catalanes realitzant docència tant a Grau d’Infermeria com Simulació Clínica com a Màsters / Postgraus de Grau i Gestió.

La seva dedicació a l’Hospital Clínic ha estat enfocada majoritàriament a la vessant assistencial formant part de l’equip de complement del centre i posteriorment a l’equip de RCP (2002-2010). A partir del 2010 i durant vuit anys més ha estat l’Infermer responsable del Box d’Aturs d’Urgències.

El 2015-2017 cursà el Màster Oficial en Lideratge i Gestió dels Serveis d’Infermeria, fent un canvi professional envers la gestió dedicant-se des d’aleshores a la gestió. Fou Coordinador assistencial de farmàcia (àrea del medicament) i després a l’àrea d’urgències on actualment desenvolupa la seva activitat com a Coordinador assistencial del servei d’urgències de l’Hospital Clínic.

PONÈNCIA: ‘Web App FAMILIARS URGÈNCIES’
L’ingrés d’un familiar a un servei d’urgències (UCIES) produeix elevats nivells d’ansietat en les famílies a causa de diversos factors, entre ells la falta d’informació essent aquesta la principal necessitat detectada en les famílies. La informació tardana, insuficient i de baixa qualitat genera desconfiança i incertesa. L’enquesta de satisfacció realitzada a l’Hospital Clínic l’any 2018 va determinar que els pacients i familiars amb major temps d’espera tenien una satisfacció menor. Així doncs, l’elaboració i posada en marxa de la Web-App satisfarà aquesta necessitat detectada mantenint les famílies informades en tot moment sobre les intervencions del seu familiar atès al servei d’urgències.

All session by Miquel Àngel Fernàndez | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

xpabcncongress.com