CA | ES

Mercè Vidal | Hospital Clínic

Infermera experta en diabetis i educació terapèutica

Mercè Vidal | Hospital Clínic

Infermera experta en diabetis i educació terapèutica
@MerceVidalFlor

Biography

Mercè Vidal és infermera experta en diabetis i educació terapèutica amb una llarga experiència en l’àmbit de la recerca i la docència.
Actualment treballa a la Unitat de Diabetis del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Clínic des d’on planifica, realitza i avalua els diferents programes educatius integrats en el seguiment de persones amb diabetis i els seus familiars.

També treballa a la Universitat de Barcelona on ha col·laborat en cursos de pregrau, postgrau i formació continuada en diabetis a l’Escola Universitària d’Infermeria de la UB, a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació-Campus Torribera (UB) i al Master oficial: Bases per a l’atenció i educació de persones amb diabetis (UB). Ha elaborat i validat material de suport educatiu dirigit tant al professional com a persones amb diabetis i les seves famílies.

Ha estat la investigadora principal en 2 projectes i col·laboradora en altres 14. Actualment és IP del projecte “Avaluació de l’Experiència del pacient amb diabetis tipus 1 en la fase del trasllat des de l’hospital pediàtric a l’hospital d’adults”. Ha col·laborat en diverses Societats Científiques. Entre elles destaca la seva participació des del 2017 com a membre actiu del Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital Clínic (CEA) i com a membre actiu del Comitè d’Ètica de Recerca amb Medicaments (CEIm).

PONÈNCIA:Avaluació de l’Experiència del pacient amb diabetis tipus 1 en la fase del trasllat des de l’hospital pediàtric a l’hospital d’adults”

L’abordatge i l’atenció de persones amb diabetis tipus 1 és especialment complex durant l’adolescència, període de canvis importants als quals se suma el trasllat al centre d’adults. Les condicions del trasllat i el programa d’acollida són pilars fonamentals per afavorir l’adherència terapèutica. La nostra experiència clínica va demostrar fa 10 anys la necessitat de coordinar programes estructurats durant la transició i ara volem conèixer l’experiència de pacients i familiars per detectar punts forts, febles i propostes de millora del programa.

All session by Mercè Vidal | Hospital Clínic

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!