CA | ES

Maria Jesús San Pío | FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA

Directora del projecte

Maria Jesús San Pío | FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA

Directora del projecte
@SalutMentalCat

Biography

Maria Jesús San Pío, treballa des de 2014 a la Federació Salut Mental Catalunya com a directora del projecte Activa’t per la salut mental. Un projecte d’apoderament dirigit conjuntament amb els Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies, i la Federació VEUS, en el marc del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, i que s’implementa a 12 territoris de Catalunya en col·laboració amb els serveis de salut mental i les entitats locals persones amb problemes de salut mental i de familiars.

Vinculada a les associacions, Maria Jesús va ser directora de diferents programes i participar activament al Pacte Europeu per la Salut Mental i el Benestar, i la Joint Action for Mental Health and Wellbeing, i va col·laborar amb entitats internacionals, entre elles, l’Organització Mundial de la Salut – regió Europea, participant al projecte d’Apoderament en Salut Mental. És co-autora de la Guía Partisam, per a la promoció de la participació de les persones usuàries als serveis de salut mental, editada por l’AEN (Asociación Española de Profesionales de la Salud Mental) en col·laboració amb la Confederació Salud Mental España.

PONÈNCIA: “Activa’t per la salut mental: apoderament i participació de persones amb experiència pròpia en salut mental i els seus familiars”

Activa’t per la salut mental pretén aconseguir que persones amb problemes de salut mental i els seus familiars puguin esdevenir agents de salut actius en el seu procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida.

És un projecte pilot coordinat per la Federació Salut Mental Catalunya, la Federació Veus, el Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que s’emmarca en el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions promogut per la Generalitat. En cada territori es desenvolupa en aliança amb els serveis de salut mental i les associacions locals de persones amb problemes de salut mental i familiars.

El projecte pretén ampliar la cartera de serveis, sumant sinergies amb els programes existents. Situa al centre la capacitat de les persones per apoderar-se, oferint accés a informació, formació i suport mutu, amb diferents eines consensuades amb persones usuàries dels serveis, familiars i professionals, així com la creació de diferents espais de participació.

Amb més de 4.000 participants fins al moment, 110 voluntaris i voluntàries, 140 professionals de la xarxa implicats i una avaluació liderada per Ivàlua (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques), els resultats dels 4 anys de pilotatge són molt positius.

Altra pàgina web de referència: http://www.salutmental.org/ 

All session by Maria Jesús San Pío | FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!