CA | ES

Margarida Jansà | HOSPITAL CLÍNIC

Infermera experta en diabetis i educació terapèutica

Margarida Jansà | HOSPITAL CLÍNIC

Infermera experta en diabetis i educació terapèutica
@hospitalclinic | @margajansa

Biography

Margarida Jansà és infermera experta en diabetis i educació terapèutica, màster en Ciències de la Infermeria, doctora en Ciències de la Salut.

Membre de l’equip de diabetis i del Programa d’atenció a la cronicitat de l’hospital Clínic de Barcelona, coordinadora del Projecte Transversal 2: Informació i educació terapèutica a pacients, familiars i cuidadors del Pla estratègic 2016-2020 de la mateixa Institució que té per objectiu impulsar de manera transversal la informació i educació terapèutica de qualitat.  Professora associada de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB).

Té expertesa tant en l’assistència com la docència de pre-grau, post-grau / màster,  i recerca en l’àmbit de la informació  i educació  terapèutica a la diabetis i altres malalties cròniques. Es membre actiu de diferents Societats científiques i ha publicat diferents articles relacionats amb aquests tòpics.

PONÈNCIA: “Metodologia de l’educació terapèutica”

La informació i l’educació terapèutica del pacient, familiar o cuidador van lligats a la pràctica clínica. Com tota pràctica clínica, la qualitat i l’evidència del seu impacte en formen part important.

La informació és una condició necessària però no suficient perquè les persones modifiquin el seus comportaments de salut, malgrat que, la informació és el primer pas i ha de ser de qualitat. Els Hospitals Promotors de la Salut recomanen estàndards per a la comunicació amb els pacients, així com, per a la qualitat informativa dels materials escrits relacionats amb el contingut, llegibilitat tipogràfica, llegibilitat  lingüística i la participació de pacients.

L’ educació terapèutica és un procés continu i part integral de l’atenció centrada en la persona. Contempla la sensibilització, la informació, l’educació per a l’aprenentatge de l’autogestió i el suport psicosocial en les diferents situacions relacionades amb la malaltia i el tractament.

L’objectiu és ajudar als pacients i llurs famílies a:

  • Desenvolupar la capacitat d’autogestió del tractament per millorar l’adherència i prevenir complicacions.

  • Cooperar amb els equips de salut.

  • Poder viure mantenint o millorant la qualitat de vida.

Els professionals de la salut hem d’aprendre a informar i educar els pacients familiars i cuidadors, així com,  considerar el nou paradigma amb l’impacte de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

All session by Margarida Jansà | HOSPITAL CLÍNIC

[SESSIÓ INTERACTIVA] L’APLICACIÓ DELS PREM’S

18:00 - 19:00H
Auditori Farreras Valentí | Hospital Clínic

[PRESENTACIÓ] METODOLOGIA DE L’EDUCACIÓ TERAPÈUTICA

17:00 - 17:30H
Auditori Farreras Valentí | Hospital Clínic
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!