CA | ES

Marco Inzitari | Parc Sanitari Pere Virgili

Director Assistencial, d’Investigació i Docència

Marco Inzitari | Parc Sanitari Pere Virgili

Director Assistencial, d’Investigació i Docència
@marcoinzi

Biography

El Dr. Inzitari és Metge, especialista en geriatria, doctorat en Fisiopatologia Clínica del Envelliment (entre la Universitat de Florència, Itàlia, i la Universitat de Pittsburgh, EEUU) i màster en Direcció i lideratge d’institucions sanitàries per la Universitat Autònoma de Barcelona i per ESADE Business School, Barcelona.

Actualment, Director Assistencial, d’Investigació i Docència del Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona, Investigador Principal del Grup d’Investigació en Envelliment, Fragilitat i Transicions en Barcelona (RE-FiT Bcn), adscrit al Vall d’Hebron Research Institute (VHIR) i Professor Associat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. També és President de la Sociedad Catalana de Geriatria i Gerontologia. És assessor de diferents programes de l’administració pública de Catalunya (Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat, Pla Director Sociosanitari), és colíder del Grup de Treball sobre Atenció Intermèdia de la International Foundation for Integrated Care (IFIC), i membre del Comitè Editorial de la Revista Journal of Frailty and Aging. És autor de més de 50 publicacions internacionals sobre envelliment, fragilitat i models d’atenció a la gent gran. També ha col·laborat amb diferents institucions internacionals (com el Govern de Canadà o el Banco Inter-Americano de Desarrollo) en projectes d’avaluació i consultoria internacional.

PONÈNCIA: “Experiència del pacient com a valor integral en una institució geriàtrica.”

En una institució monogràfica dedicada a l’atenció a les persones grans, amb necessitats complexes o en situació de final de vida, és imprescindible impregnar tota l’organització d’un dels valors fonamentals en geriatria i gerontologia, que és l’atenció centrada en la persona. Aquest és el cas del Parc Sanitari Pere Virgili a Barcelona, on es treballa per estendre els principis de presa de decisions compartida, com construir un diàleg per incorporar la visió dels pacients i consensuar objectius amb ells, des de la gestió general fins a la implantació i l’avaluació de nous models assistencials. En la ponència, es comentaran les accions empreses a diferents nivells per aconseguir-ho i l’impacte que aquesta praxis té en l’organització, des de grups focals amb pacients i cuidadors, els resultats dels quals s’incorporen al comitè de direcció; fins a la incorporació de la visió dels pacients i cuidadors en l’estratègia de recerca, i casos concrets d’implicació dels usuaris en nous models d’atenció, avaluats amb metodologia quanti-qualitativa.

All session by Marco Inzitari | Parc Sanitari Pere Virgili

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!