CA | ES

Manel Vera | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Coordinador de la Diàlisi Domiciliària del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal

Manel Vera | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Coordinador de la Diàlisi Domiciliària del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal

Biografia

El Dr. Manel Vera és Llicenciat en Medicina per la Universitat de Lleida, Especialista en Nefrologia, Doctor en Medicina i Màster en Gestió Hospitalària i Serveis Sanitaris per la Universitat de Barcelona.
La seva activitat assistencial se centra en la coordinació del dispositiu de diàlisi domiciliària de l’Hospital Clínic de Barcelona que inclou tant la diàlisi peritoneal com l’hemodiàlisi domiciliària Té especial interès en la potenciació de les eines digitals en el seguiment clínic tant pel que fa referència en la telemonitorització com en les visites de seguiment virtuals.
En l’àmbit de recerca, destaca la seva vocació de potenciar la recerca translacional en l’àmbit de la diàlisi peritoneal i, en concret, en l’àmbit de la modulació farmacològica de la membrana peritoneal. També participa en estudis multicèntrics relacionats amb la telemonitorització en diàlisi peritoneal.
En l’àmbit de la docència, és professor associat Mèdic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i participa com a professor en màsters i diferents cursos de l’especialitat.

xpabcncongress.com