CA | ES

Luis González | Consorci Atenció Primària de salut Barcelona Esquerra

Infermer, coordinador de recerca infermeria

Luis González | Consorci Atenció Primària de salut Barcelona Esquerra

Infermer, coordinador de recerca infermeria
@LGonzalez_dePaz

Biography

El Dr. Luis González de Paz és diplomat en infermeria per la Universitat Ramon Llull (Barcelona), màster en Bioètica per l’Institut Borja de Bioètica, i doctor, amb menció en medicina, per la Universitat de Barcelona (Campus Clínic). Ha impartit docència a la Facultat de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya i a l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocàmpus, (Universitat Pompeu Fabra).

Des de l’any 2009 ha centrat els seus estudis en conèixer com els professionals de la salut de diferents àmbits assistencials donen suport a les normes ètiques que emanen dels codis d’ètica. Per a això s’ha especialitzat en la creació d’instruments de mesura específics utilitzant mètodes moderns de psicometria que li han permès examinar en profunditat l’opinió dels pacients i dels professionals podent-les comparar.

Actualment realitza tasques assistencials al Centre de Salut de Les Corts (Barcelona) i d’investigació al Grup Transversal de Recerca en Atenció Primària de l’Institut de Recerca Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS) de Barcelona.

PONÈNCIA: “L’experiència del pacient com a indicador de qualitat de la pràctica ètica dels professionals en l’Atenció Primària de Salut

L’experiència dels pacients és central per avaluar les actituds dels professionals, la qualitat de les cures i l’eficiència dels codis d’ètica. No obstant, les enquestes actuals es centren en la satisfacció dels pacients i no permeten extreure conclusions sensibles. Presentem un estudi en el qual es va implementar una eina específica per mesurar l’opinió dels pacients que es visiten en l’atenció primària respecte de les actituds professionals en la consulta.

Per a la creació del qüestionari es van realitzar grups focals de pacients i un panell d’experts. Es van estudiar les propietats psicomètriques mitjançant mètodes moderns de teoria de test. Posteriorment una mostra de 1.013 de pacients de 15 centres d’atenció primària va participar en l’estudi. Els resultats mostren que les experiències més negatives es relacionaven amb les diferències d’opinió i desacord entre pacients i professionals. Les experiències positives es corresponen amb l’empatia i les habilitats tradicionals de comunicació. En l’àmbit de la investigació dels pacients van reportar que el procés en el qual s’estableix la relació de confiança i la gestió dels conflictes d’interès és millorable.

All session by Luis González | Consorci Atenció Primària de salut Barcelona Esquerra

EXPERIÈNCIES INNOVADORES XPATIENT

15:30 - 16:50h
Auditori CaixaForum
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!