CA | ES

Lluís Ramió-Torrentà | Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. IDIBGI. Universitat de Girona

Cap del Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i Hospital Santa Caterina | director de la Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple territorial de Girona i del Grup de Recerca Neurodegeneració i Neuroinflamació de l’IDIBGI

Lluís Ramió-Torrentà | Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. IDIBGI. Universitat de Girona

Cap del Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i Hospital Santa Caterina | director de la Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple territorial de Girona i del Grup de Recerca Neurodegeneració i Neuroinflamació de l’IDIBGI
@llramio

Biography

El Dr. Lluís Ramió-Torrentà és neuròleg i doctor en Medicina per la UdG, i actualment el cap de Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i Hospital Santa Caterina, el director de la Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple Territorial de Girona (UNIEMTG), el director del Grup de recerca Neurodegeneració i Neuroinflamació de l’IDIBGI, professor associat i responsable de la Unitat d’Educació Mèdica de la Facultat de Medicina de la UdG.

La seva dedicació professional assistencial i de recerca ha estat en les malalties de base autoimmune com l’esclerosi múltiple i similars. La UNIEMTG està formada per un grup de professionals de diferents experteses que treballen multi-interdisciplinàriament en el diagnòstic, maneig i tractament de l’esclerosi múltiple i malalties similars. És la Unitat de referència de la Regió Sanitària de Girona i atén a prop de 900 pacients anualment. La seva línia de recerca principal és la identificació de biomarcadors moleculars i d’imatge de diagnòstic i pronòstic en l’esclerosi múltiple. En els darrers anys ha centrat el seu interès en l’apoderament dels pacients amb esclerosi múltiple. És professor associat del Departament de Ciències Mèdiques de la UdG en l’àrea de neurologia i és el responsable de la Unitat d’Educació Mèdica que promou la formació i la docència en la metodologia ABP (Aprenentatge basat en problemes) que s’utilitza a la Facultat de Medicina de la mateixa universitat.

Altres pàgines web de referència:
http://www.idibgi.org
https://www.udg.edu/ca/

 

All session by Lluís Ramió-Torrentà | Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. IDIBGI. Universitat de Girona

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!