CA | ES

Llorenç Coll | ANILING

CEO

Llorenç Coll | ANILING

CEO

Biography

El Llorenç Coll és doctor en farmàcia i bioquímica per la Universitat de Barcelona. Exerceix de CEO a Aniling des de 2014, reunint més de 15 anys d’experiència en recerca contra el càncer i genètica, i més de 5 anys en gestió de projectes i desenvolupament de negoci. Ha participat en nombrosos programes d’emprenedoria de Biocat, ACCIÓ i EIT Health d’àmbit nacional i internacional i és professor al Master en Biotecnología de la Salud al CESIF.
Juntament amb el Dr Miguel A Peinado, va cofundar Aniling, una spin-off de l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC) amb l’objectiu de desenvolupar i portar a mercat eines genòmiques innovadores pel diagnòstic del càncer. És coinventor del primer grup de tecnologies d’Aniling, que permeten per primer cop, en un únic test, l’anàlisi genètica i epigenètica integrada i interpretada del tumor del pacient. Actualment dirigeix un equip multidisciplinari altament qualificat amb perfils de negoci, recerca, data science, diagnòstic in vitro i oncologia clínica. L’objectiu últim d’Aniling és crear un nou estàndard d’anàlisi genètica per harmonitzar el diagnòstic del càncer, millorant la gestió de pacients, oncòlegs i sistema de salut.

PONÈNCIA: ‘L’harmonització del diagnòstic del càncer com a eina clau per millorar l’experiència del pacient’
Cada pacient de càncer és diferent i requereix un tractament específic. Basats en aproximacions de prova i error, molts pacients rebran múltiples tractaments, sovint ineficients i amb importants efectes secundaris. La medicina de precisió aspira a definir les característiques de cada tumor per tal de seleccionar el tractament més eficient des del primer moment. Per portar la medicina de precisió a la pràctica clínica oncològica del dia a dia cal disposar de tests que donin la informació que l’oncòleg necessita per prendre la decisió sobre el tractament més adient. Aquestes solucions han de poder implementar-se ràpidament al sistema i oferir informació complexa del càncer de forma integrada i interpretada. Harmonitzar el diagnòstic del càncer és clau per millorar l’experiència dels oncòlegs i el sistema de salut, però sobretot la dels pacients, que són els beneficiaris finals.

All session by Llorenç Coll | ANILING

xpabcncongress.com