CA | ES

LINA MASANA | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Investigadora Àrea Avaluació

LINA MASANA | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Investigadora Àrea Avaluació
@AQuAScat

Biography

Lina Masana (BA, MSc, PhD) és doctora en Antropologia de la Salut, especialitzada en investigació qualitativa i en l’anàlisi de les narratives sobre salut, malaltia i atenció des d’una perspectiva social i cultural. Té àmplia experiència en investigació amb persones amb malalties cròniques i altres temes relacionats com discapacitat, dependència, polítiques públiques, necessitats d’atenció, cures al final de la vida, ètica de la investigació i bioètica, entre d’altres.

Durant els últims anys ha treballat en projectes de recerca aplicada en salut al Regne Unit i Espanya. És autora de diversos articles sobre l’experiència i la gestió de la malaltia crònica des de la perspectiva individual i social, i ha donat nombroses xerrades en universitats i institucions de recerca del país i estranger. Va col·laborar com a consultora-experta en el disseny i la conceptualització del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC), el Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS) i el Model Català de Planificació de les Decisions anticipades (PDA) del Departament de Salut la Generalitat de Catalunya. Actualment treballa com a investigadora a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), activitat que compagina amb altres activitats professionals d’investigació i docència (URV i UB).

PONÈNCIA: “SUSTAIN- Les veus dels pacients i cuidadors en l’elaboració conjunta amb els seus professionals d’un pla individual d’atenció integrada (PIAI)”

SUSTAIN és un projecte de recerca europeu amb finançament Horizon2020 que, a partir de les seves sigles en anglès, vol dir Atenció Integrada, Adaptada i Sostenible per a la Gent Gran d’Europa. SUSTAIN té l’objectiu de millorar l’organització i la provisió de serveis d’atenció a la gent gran que viuen a casa, especialment per aquelles persones amb necessitats complexes de salut i socials. En el projecte hi participen tretze partners de nou països, que han col·laborat amb tretze iniciatives locals d’atenció integrada per a dissenyar i implementar un projecte de millora posant l’èmfasi en quatre dominis: atenció centrada en la persona, orientació a la prevenció, seguretat i eficiència. En el cas de Catalunya, s’han dut a terme dos projectes de millora, un a Osona (EAPs Vic Nord, Vic Sud i Tona) i l’altre a Sabadell Nord (EAPs Ca N’Oriac, Nord i Concòrdia). Ambdós projectes de millora passen per co-dissenyar i validar conjuntament –professionals, pacients i cuidadors- un pla d’atenció salut-social, prenent decisions compartides sobre accions i recursos a dur a terme. En aquesta presentació mostrarem com s’han dut a terme els projectes de millora, la metodologia emprada, els principals resultats, així com els elements facilitadors i limitacions identificades per a la seva escalabilitat.

Web del projecte: http://www.sustain-eu.org/ca/

All session by LINA MASANA | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

EXPERIÈNCIES INNOVADORES XPATIENT

15:30 - 16:50h
Auditori CaixaForum
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!