CA | ES

Lekshmy Parameswaran | WWW.THECARELAB.ORG & FUELFOR

Care Activist & Designer

Lekshmy Parameswaran | WWW.THECARELAB.ORG & FUELFOR

Care Activist & Designer
@thecarelab

Biography

Després de dues dècades treballant com a dissenyadora a la indústria de la cura i la salut, capaç de desgranar la seva complexitat i sentint-se naturalment orientada a cercar solucions i idees tangibles en resposta als problemes descoberts…

El 2017, Lekshmy, juntament amb László Herczegh, va cofundar The Care Lab. Una plataforma col·laborativa d’activistes disposats a iniciar un moviment per transformar el món de la Cura; impulsant el canvi a través del Disseny centrat en les Persones en els sectors de la salut, l’atenció social i l’educació.

Des del 2017, The Care Lab té un acord de col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona per donar suport a la integració de la metodologia Design Thinking en el desenvolupament i millora de l’entorn hospitalari. Aquesta associació forma part del pla estratègic de l’Hospital orientat a l’experiència del pacient.

PONÈNCIA: “TRANSFORMANT EL DIA A DIA DE PACIENTS CRÒNICS. Redissenyant l’experiència del Dolor i la Dispnea.”

Lekshmy ens ha parlat de com a través de la metodologia del Design Thinking, treballant juntament amb professionals de la salut, pacients, cuidadors i legisladors, podem transformar el dia a dia de les persones amb malalties cròniques.

Des de la seva experiència en la gestió del Dolor i la Dispnea en col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona, ​​ens ha explicat com podem replantejar l’experiència d’aquests pacients de forma positiva: incloent els seus familiars en l’equip assistencial, redissenyant les converses entre ells per fomentar la empatia, creant eines que ajudin als malalts crònics a fer les seves vides més profitoses i fàcils a casa o ideant nous espais per a una relació entre professional i pacient més gratificant.

Amb ella hem reflexionat sobre la importància de posar al pacient en el centre fomentant la seva participació a l’hora de dissenyar experiències a l’entorn de la salut; per així poder desenvolupar idees i serveis que realment siguin rellevants i beneficiosos per a les persones que han de viure i conviure en aquests moments difícils.

All session by Lekshmy Parameswaran | WWW.THECARELAB.ORG & FUELFOR

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!