CA | ES

Juana Flores | HOSPITAL DEL MAR (PARC DE SALUT MAR)

Adjunta a la Direcció Assistencial i Mèdica

Juana Flores | HOSPITAL DEL MAR (PARC DE SALUT MAR)

Adjunta a la Direcció Assistencial i Mèdica
@hospitaldelmar

Biografia

La Dra. Joana Flores Le Roux és adjunta a la Direcció Assistencial i Mèdica de l’Hospital de la Mar (Parc de Salut MAR). Doctora en Medicina i Cirurgia, posseeix àmplia experiència investigadora en el tractament de la diabetis. També és vocal de Consell Assessor sobre la diabetis a Catalunya des de 2015.

[PONÈNCIA] ‘Optimització dels processos hospitalaris d’atenció a la diabetis mitjançant mapes d’experiència del pacient i el professional per a la transformació digital’
L’aplicació de metodologies d’anàlisi de l’experiència del pacient i del professional junt amb la redefinició dels processos assistencials per a l’atenció de la diabetis en l’entorn hospitalari permet introduir millores en l’organització assistencial, i aprofitar les potencialitats de les alternatives a la visita presencial mitjançant l’ús de noves tecnologies.
L’anàlisi es va realitzar previ a la irrupció de la pandèmia i ha facilitat la ràpida transformació de les activitats del servei per mantenir el contacte amb els pacients i la qualitat de l’atenció.

 

xpabcncongress.com