CA | ES

Josep Mª Gutiérrez | Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

Infermer de Gestió del Coneixement i Avaluació. Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

Josep Mª Gutiérrez | Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

Infermer de Gestió del Coneixement i Avaluació. Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

Biography

Josep Mª Gutiérrez és Màster en ciències de la infermeria. La seva activitat assistencial s’ha desenvolupat amb persones amb malaltia renal i llurs famílies. Actualment és l’infermer responsable de la unitat de Gestió del Coneixement i Avaluació de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i professor associat a la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida formant part de l’equip docent de les assignatures Pràctica Basada en l’Evidència en la Cura Integral a les Persones I i II.

La seva experiència en la intervenció Ensenyança grup a la consulta de Malaltia Renal Crònica Avançada (MRCA) el porta a treballar en projectes sanitaris centrats en la persona i família.

Durant la seva trajectòria professional ha estat membre de la junta directiva d’associacions professionals com; European Dialysis and Trasplant Nursing Association (EDTNA), Sociedad Española De Enfermería Nefrológica (SEDEN) o Asociación española de Enfermería en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular (EHRICA).

PONÈNCIA: “Participació del pacient amb malaltia renal en l’avaluació d’estratègies educatives en autocura”

L’assignatura Pràctica Basada en l’Evidència en Cures Integrals al Pacient 2 (PBECIP 2), integra coneixements i competències de manera transversal en alumnes de segon curs del grau d’infermeria a la facultat d’Infermeria i fisioteràpia de la universitat de Lleida.

Els dos últims temes d’aquesta assignatura estan dedicats a la creació d’estratègies educatives en autocura. Per tal de fomentar una visió multidisciplinària  i una avaluació finalista eficient  es va dissenyar una intervenció per l’abordatge d’aquest tema amb participació en l’avaluació de tots els protagonistes d’aquest circuït de cura, donant el paper principal a les persones que pateixen el problema.

L’objectiu del projecte va ser Dissenyar i difondre una estratègia educativa en autocura sobre un aspecte de la malaltia renal crònica a persones afectades de malaltia renal crònica i les seves famílies. Es va consensuar el disseny d’una  jornada; “Aprèn a Cuidar-te” creant el comitè científic, barems d’avaluació de projectes presentats a la jornada, programació i difusió de la jornada. Els pacients participaren donant la seva visió com a receptors de les propostes en l’avaluació dels diferents projectes educatius presentats. Aquest projecte va aportar al pacient la possibilitat de poder gaudir dels millors projectes presentats per alumnes de grau d’infermeria.

All session by Josep Mª Gutiérrez | Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!