CA | ES

Josep Lluís Arcos | IIIA-CSIC

Head of Machine Learning Department

Josep Lluís Arcos | IIIA-CSIC

Head of Machine Learning Department
@IIIACSIC

Biography

Investigador i cap del departament de Machine Learning en l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC). Doctor en Informàticva per la Universitat Politècnica de Catalunya (1997) i Màster en Creació Musical i Tecnologia del so per la Universitat Pompeu Fabra (1996).  Ha estat investigador visitant a la Indiana University (School of Informatics and Computing), a la McGill University (Montreal Neurological Institute) i al CIRMMT (Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology). Co-autor de més de 160 articles científics i co-receptor de diversos premis internacionals. Especialitzat en Machine Learning i les seves aplicacions a la salud i la música. Ha participat en més de 50 projectes de recerca/transferència, la meitat com a investigador principal. Responsable de la Unitat de Transferència del IIIA-CSIC del 2002 al 2007. Co-fundador de la spin-off WeAR Technologies, ha colaborat també amb les Spin-offs del IIIA-CSIC iSoco y Strands.

All session by Josep Lluís Arcos | IIIA-CSIC

xpabcncongress.com