CA | ES

Iluminada Corripio | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA

Psiquiatra Adjunta del Servei de Psiquiatria

Iluminada Corripio | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA

Psiquiatra Adjunta del Servei de Psiquiatria

Biography

La Dra. Iluminada Corripio va obtenir el seu doctorat en Neurociències per la UAB l’any 2007. Des de l’any 1998 treballa en el Servei de Psiquiatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) combinant  la seva activitat assistencial amb el lideratge de la línia d’Investigació en Esquizofrènia del mateix servei. Principalment la seva activitat investigadora s’ha centrat en la realització d’estudis de neuroimatge, farmacogenètica i tractament en persones amb primers episodis en psicosi o esquizofrènia. En els darrers anys s’ha especialitzat en l’estudi de noves estratègies terapèutiques per a l’esquizofrènia resistent al tractament (ERT). Ha estat la coordinadora clínica del primer estudi a nivell mundial en aplicar estimulació cerebral profunda a pacients amb ERT (“Estimulació cerebral profunda en el tractament de l’esquizofrènia refractaria: estudi pilot aleatoritzat, controlat i creuat”), i actualment és la investigadora principal de la segona part de l’estudi. També ha coordinat clínicament el primer projecte  europeu adreçat a pacients amb diagnòstic d’ERT (Projecte m-RESIST, Horizon 2020). L’experiència obtinguda amb aquest projecte li ha permès exercir de consultora en projectes de salut digital en l’àmbit de la salut mental, així com formar part del Comitè d’Innovació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

PONÈNCIA: ‘Projecte eMOTIPH: Experiència de pacient de les persones amb diagnòstic d’esquizofrènia resistent al tractament’
El projecte eMOTIPH té com a objectiu general millorar la qualitat de vida i la gestió de les persones amb diagnòstic d’esquizofrènia resistent al tractament (ERT) mitjançant la definició i el codisseny d’una solució digital que doni resposta a les seves necessitats i proporcioni una atenció integral.

La proposta que presentem es correspon amb la primera part del projecte, l’estudi de l’experiència de pacient i cuidadors, que va permetre definir i codissenyar l’itinerari d’atenció de les persones amb diagnòstic d’ERT. Per tal de garantir una visió global del model d’atenció van participar pacients, cuidadors informals i professionals dels diferents nivells d’atenció sanitària i social reclutats a l’Hospital Sant Pau de Barcelona.

La metodologia emprada es va estructurar en les següents tres fases consecutives: i) Identificació dels arquetips de pacients i cuidadors informals; ii) Definició de l’itinerari del pacients; iii) Descripció detallada de les iniciatives de millora proposades.

Com a resultats, es van obtenir 5 grups d’arquetips dels pacients i 4 dels cuidadors informals, 9 estadis dintre de l’itinerari del pacient i 16 processos relacionats amb la seva atenció. Per millorar la seva intervenció, es van definir 26 iniciatives tecnològiques classificades en set àrees temàtiques.

All session by Iluminada Corripio | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA

xpabcncongress.com