CA | ES

Iluminada Corripio | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU (BARCELONA)

Psiquiatra adjunta del Servei de Psiquiatria

Iluminada Corripio | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU (BARCELONA)

Psiquiatra adjunta del Servei de Psiquiatria
http://www.recercasantpau.cat/es/grupo/psiquiatria-clinica/

Biography

La Dra. Iluminada  Corripio va obtenir el seu doctorat en Neurociències per la UAB el 2007. Des del 1998 treballa en el Servei de Psiquiatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona), on combina l’activitat assistencial amb el lideratge de l’Equip d’Investigació en Esquizofrènia del mateix departament. La seva línia de recerca s’ha centrat en: neuroimatge, farmacogenètica, tractament dels símptomes negatius, primers episodis en psicosi. Durant els darrers anys, la seva recerca ha estat centrada en l’estudi de noves estratègies en el tractament de l’Esquizofrènia Resistent. En aquest sentit, la Dra. Corripio ha estat la coordinadora clínica del projecte: “Estimulació cerebral profunda en el tractament de l’esquizofrènia refractaria: estudi pilot aleatoritzat, controlat i creuat”, primer estudi a nivell mundial en aplicar Estimulació Cerebral Profunda a pacients amb esquizofrènia. D’altra banda, també ha estat liderant la vessant clínica del projecte europeu m-RESIST (Horizon 2020), que també és el primer projecte de m-Health enfocat a pacient amb esquizofrènia resistent. L’experiència obtinguda del projecte m-RESIST, li ha permès formar part com a consultora a diferents projectes relacionats amb l’aplicació de noves tecnologies en l’àmbit de la salut mental, així com formar part del Comitè d’Innovació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

PONÈNCIA: “Patient Journey i experiència de la persona amb esquizofrènia i persistència de símptomes: Projecte e-MOTIPH”

En el marc del projecte e-MOTIPH, la Dra. Corripio presentarà l’itinerari de la persona amb esquizofrènia i simptomatologia persistent (PESP) elaborat amb la col·laboració de pacients, cuidadors i professionals. Primer, ens familiaritzarà amb la metodologia basada en l’anàlisi del Patient Journey, que consisteix en situar al pacient en el centre i en avaluar, conjuntament amb ell, totes les etapes, moments i interaccions i les seves experiències i expectatives amb el sistema sanitari durant l’evolució de la malaltia. A continuació i en base a aquesta informació, ens proposarà els arquetips més freqüents de PESP i cuidadors, i ens presentarà el diagrama del Patient Journey.  Aquests constitueixen un mapeig d’interaccions entre el pacient i el sistema sanitari, que permet identificar el flux d’activitats així com les limitacions, duplicitats i retards. Així, s’ identificaran els moments crítics i les principals interaccions dels PESP amb el sistema sanitari públic a Catalunya. Finalment avançarà com l’anàlisi del Patient Journey originat, on es posen de relleu les necessitats reals no satisfetes dels pacients,  pot  suposar una valuosa font d’informació per a projectes basats en Salut mòbil com l’e-MOTIPH. Aquest resultat permet  extreure potencials solucions, tant tecnològiques com no tecnològiques, que donin resposta a problemes reals dels pacients, cuidadors i professionals.

 

All session by Iluminada Corripio | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU (BARCELONA)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!