CA | ES

Guillem Marca | Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Coordinador de Grau de Publicitat i Relacions Públiques

Guillem Marca | Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Coordinador de Grau de Publicitat i Relacions Públiques

Biography

En Guillem Marca Francés és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Ramon Llull, Màster en Direcció en Comunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya i doctor en Comunicació per la Universitat Rovira i Virgili. Ha estat professor dels graus vinculats amb la comunicació des de 2002 en diverses universitats, essent coordinador del Grau de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat de Vic des de 2013. La seva recerca s’ha centrat des de 2010 en les relacions públiques i la seva vinculació amb l’àmbit de la salut, amb una tesi doctoral en la qual va analitzar l’avaluació en els departaments de comunicació dels hospitals en els sistemes de salut espanyol, britànic i nord-americà. En l’actualitat està treballant en diferents investigacions sobre la comunicació com a peça de vital importància en l’experiència de pacient. És investigador principal del projecte competitiu Efectivitat d’una intervenció de comunicació per a la millora de l’experiència del pacient crònic durant la seva estada a l’hospital, finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat espanyol (R+D+I).

PONÈNCIA: “Co-disseny d’una intervenció de comunicació per a la millora de l’experiència del pacient crònic durant la seva estada a l’hospital”

L’experiència del pacient ha conquerit el centre de l’atenció sanitària (Michan Salomon, 2014). S’estableix una forta relació entre la capacitat de comunicació dels professionals assistencials i no assistencials de la salut amb els pacients, amb que aquests últims compleixin les recomanacions dels metges, millorin l’autogestió de les seves patologies cròniques i adoptin conductes preventives (Institute for Healthcare Communication, 2011).
L’objectiu d’aquest estudi és millorar l’experiència del pacient, intervenint des de l’àmbit de la comunicació en aquells elements i moments que importen als pacients que pateixen una malaltia crònica durant l’estada a l’hospital com a conseqüència d’una reagudització de la seva malaltia de base.
Aquest objectiu es concreta en a) Identificar els elements i moments que importen al pacient durant la seva estada a l’hospital, com a conseqüència d’una reagudització de la seva patologia crònica basal, abordables des de l’àmbit de la comunicació; i b) Dissenyar i consensuar amb professionals clínics i pacients, elements i protocols de comunicació que abordin els conceptes i moments que importen als pacients per poder integrar-los de forma estandarditzada en les bones pràctiques clíniques.

All session by Guillem Marca | Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

EXPERIÈNCIES INNOVADORES XPATIENT

15:30 - 16:50h
Auditori CaixaForum
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!