CA | ES

Francisco José Eiroá | Federació Veus – Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

Vicepresident, Responsable de Recerca, Desenvolupament, Innovació i Relacions Internacionals

Francisco José Eiroá | Federació Veus – Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

Vicepresident, Responsable de Recerca, Desenvolupament, Innovació i Relacions Internacionals
@FederacioVeus | @fjeiroa

Biography

El Dr. Francisco José Eiroá Orosa, el 2012 va culminar un doctorat europeu en Psicologia Clínica i Psiquiatria per les universitats d’Hamburg i Autònoma de Barcelona. Després estades a Dresden i Montevideo, ha ocupat llocs docents en les universitats d’Edimburg i Est de Londres. Actualment és investigador Marie Skłodowska-Curie a les Universitats de Yale i Barcelona, a més de col·laborar amb la Associació Catalana de Professionals de Salut Mental, la Federació d’Entitats Catalanes de Salut Mental en 1ª Persona – VEUS i Obertament, l’aliança catalana de lluita contra l’estigma i la discriminació en salut mental. Els seus interessos de recerca estan enfocats en l’anàlisi d’estratègies de conscienciació d’usuaris i professionals de l’àmbit de la salut mental per millorar la comunicació entre ells, potenciant la participació en els serveis dels primers i la reflexió crítica i autocura dels segons.

PONÈNCIA: “Tècnics /ques de suport entre iguals en salut mental: de l’experiència a l’esperança”

La influència dels models basats en la recuperació i la ciutadania en les polítiques públiques de salut mental ha obert les portes a la participació de diferents agents socials en les cures de les persones amb trastorn mental i el seu entorn. El Suport entre iguals, aspecte fonamental d’aquests models, es basa en compartir de manera intencionada i apropiada l’experiència personal per transmetre esperança, desenvolupar relacions d’enfortiment i oferir ajuda i suport des de la perspectiva d’una persona que ha passat per les mateixes experiències. En aquesta línia, la Federació Veus ha creat una formació de formadors específica per impulsar la figura del / la Tècnic / a de Suport entre iguals a Catalunya. Els i les tècnics / ques de Suport entre iguals, seran persones que han experimentat i superat problemes de salut mental i per tant es troben en una situació privilegiada per treballar la recuperació d’altres persones que intenten superar els mateixos problemes. Cada tècnic es convertirà en un model de recuperació, oferint un exemple viu d’esperança.

Altres pàgines web de referència: www.ub.edu/ipcs/

All session by Francisco José Eiroá | Federació Veus – Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona

SESSIÓ PARAL·LELA 1: SALUT MENTAL

17:00 - 19:00h
Aula 1 - CaixaForum
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!