CA | ES

Emmanuel Giménez | AQUAS

coordinador d'Avaluació de Tecnologies

Emmanuel Giménez | AQUAS

coordinador d'Avaluació de Tecnologies
@AQuAScat

Biography

Emmanuel Gimenez és llicenciat en ciències i tècniques estadístiques per la UPC, tècniques de mercat per la UOC i master en salut pública per la UPF. Actualment investigador d’avaluacions de tecnologies no farmacològiques al AQuAS. La seva experiència en el àmbit de la salut és de 15 anys. Les parts més rellevants inclouen haver passat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, consultoria privada de economia de la salut, accés al mercat i resultats en salut (principalment a IMS i Antares), feina de tècnic de farmacoeconomia a la indústria farmacèutica (incloent Sanofi i Boehringer Ingleheim). Des de fa dos anys i mig ha estat treballant en un projecte europeu d’atenció a la cronicitat, involucrat en informes, anàlisis, Early DIalogue i anàlisis de registres a EUnetHTA, pel Catsalut, societats científiques i la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologias Sanitarias, destacant l’especialització en encàrrecs relacionats amb l’avaluació econòmica. Autor a més de 12 articles i més de 50 presentacions en congressos de salut pública o economia i resultats en salut.

PONÈNCIA: “Les últimes experiències de l’AQuAS i plans per al futur. El cas de maxil·lofacial 3D i cirurgia de cataractes”

l’AQuAS està gradualment incorporant la implicació del pacient en l’avaluació de tecnologies sanitàries. L’objectiu de la ponència és exposar dues experiències realitzades el 2018 i els mètodes utilitzats, per acabar reflectint els aprenentatges d’implicar els pacients en les avaluacions. Les aproximacions han estat en forma de grup focal i de correspondències de correus electrònics, barrejant tècniques quantitatives i qualitatives, per a una avaluació de tecnologia per a la reconstrucció maxil·lofacial 3D i una altra per a l’abordatge de la cirurgia de cataractes.

Les lliçons apreses són múltiples. Se’n destaquen algunes:

(A) els pacients i les associacions poden tenir diferents nivells de coneixement a considerar,
(B) compartir experiències de companys mostra un impacte positiu en pacients i funciona com a recurs per millorar el coneixement en la seva malaltia,
(C) es poden aprendre millores pels qüestionaris específics d ‘implicació, i
(D) els estudis de qualitat de vida poden donar resultats esperats i inesperats.

All session by Emmanuel Giménez | AQUAS

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!