CA | ES

Eloisa Vargiu | Eurecat

Responsable de la línia d'investigació d' Integrated Care, coordinadora tècnica del projecte europeu H2020 "Personalised Connected Care for Complex Chronic Patients" (CONNECARE).

Eloisa Vargiu | Eurecat

Responsable de la línia d'investigació d' Integrated Care, coordinadora tècnica del projecte europeu H2020 "Personalised Connected Care for Complex Chronic Patients" (CONNECARE).
@eliaiuola

Biography

Eloisa Vargiu és doctora en Enginyeria Electrònica i Informàtica per la Universitat de Cagliari (Itàlia). Des del 2014 és la responsable de la línia d’investigació Integrated Care a la Unitat d’eHealth d’EURECAT. És coordinadora tècnica del projecte europeu H2020 CONNECARE. A més, va ser coordinadora tècnica i investigadora principal en BackHome, avaluat amb “Excellent” per la comunitat europea. També va ser coordinadora tècnica dels projectes espanyols myOSA i GERAR.

Les seves línies principals d’investigació són els sistemes d’atenció integrada, tele-monitoratge i suport a la llar mitjançant els últims avenços en intel·ligència artificial. És coautora de més de 70 publicacions científiques en revistes i conferències internacionals, així com coeditora de 4 llibres.

PONÈNCIA: “Autogestió de pacients crònics a CONNECARE: resultats preliminars a l’Hospital Santa Maria de Lleida”

En un context de creixent incidència de malalties cròniques i poblacions que envelleixen, hi ha la necessitat de buscar formes de transferir recursos a la comunitat en un esforç per tractar de manera més efectiva les condicions cròniques. D’una banda, l’apoderament del pacient juga un paper important. D’altra banda, el maneig de casos d’intervencions clíniques ha de ser adaptatiu per donar suport a la flexibilitat del procés per als professionals de la salut.

El sistema CONNECARE és una federació de subsistemes dedicats a proporcionar un conjunt de funcionalitats orientades a objectius, els components principals són el Sistema d’autogestió (SMS) i el Sistema de gestió de casos adaptable intel·ligent (SACM). L’SMS proporciona eines intel·ligents per monitorar als pacients (per exemple, activitat física i estat de salut) i interactuar de forma autònoma a través d’un sistema de recomanació. El SACM té funcionalitats ampliades per a la modelització i l’execució de casos, específicament adaptades al domini de l’atenció mèdica. A més, el SACM inclou un avançat Sistema de Suport de Decisió Clínica que se centra en ajudar els metges en l’avaluació de riscos i l’estratificació.
En la present ponència es presentaran els resultats preliminars del sistema d’autogestió i del sistema de gestió de casos a l’Hospital de Santa Maria a Lleida.

All session by Eloisa Vargiu | Eurecat

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!