CA | ES

Elisenda de la Torre | LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA

Presidenta I Patient Advocacy de REU+

Elisenda de la Torre | LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA

Presidenta I Patient Advocacy de REU+
@reu_mas

Biografia

La Sra. Elisenda de la Torre és enginyera tècnica en informàtica de gestió i membre actiu de l’associació REU+/Lliga Reumatològica Catalana des de l’any 1998 a causa del diagnòstic d’una malaltia reumàtica. Aquesta vinculació amb la Lliga Reumatològica i amb el món associatiu l’ha portat a seguir formant-se en aquest àmbit obtenint el postgrau l’any 2016 de Patient Advocacy a la UIC (Universitat Internacional de Catalunya). Actualment és voluntària i presidenta de la Lliga Reumatològica Catalana i vicepresidenta de la Liga Reumatológica Española, essent des de fa anys la persona referent de l’àrea de Salut, de Defensa de Drets i Política Sanitària i a participar activament en grups de treball de Salut com el de la Federació ECOM, a ser Pacient Experta en Artritis Reumatoide del PPE-Cat©, o al Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut, representant-lo com a vocal a la Junta d’Administració d’AQuAS i al Consell Assessor de la Medicació Hospitalària (CAMH) aportant la veu dels pacients.

També exerceix com a docent d’EUPATI España i de la Universitat Europea en cursos per associacions i pacients.

[PONÈNCIA] ‘Reuma Expert, capacitem-nos per transformar’

Una de les necessitats detectades en les persones que conviuen amb malalties reumàtiques i/o autoimmunes és la necessitat d’informació i formació en diferents habilitats i competències per a participar activament en la gestió de la pròpia salut i així augmentar la qualitat de vida i els resultats en salut.

A REU +, des de l’experiència adquirida durant més de 30 anys de treball amb aquestes persones i els convivents, s’ha creat un pla de formació basata en el Patient Journey al qual pertany Reuma Expert.

Reuma Expert és una formació en línia, bàsica i gratuïta perquè les persones amb malalties reumàtiques coneguin millor el sistema sanitari i social, quins recursos per al dia a dia tenen al seu abast, quins drets i obligacions tenen com a persones amb discapacitat i com a pacients, i com poden anar un pas més enllà i participar en el moviment associatiu perquè el col·lectiu sigui més visible, tingui millor qualitat de vida i es garanteixi la seva inclusió social.

xpabcncongress.com