CA | ES

Elisenda de la Torre | Lliga Reumatològica Catalana | EUPATI | Consell Consultiu de Pacients (Departament de Salut)

Presidenta i Patient Advocacy | Formadora | Membre

Elisenda de la Torre | Lliga Reumatològica Catalana | EUPATI | Consell Consultiu de Pacients (Departament de Salut)

Presidenta i Patient Advocacy | Formadora | Membre
@DeElisenda | @llrcat | @EUAPTI_Esp

Biography

L’Elisenda de la Torre és enginyera tècnica en Informàtica de Gestió i membre actiu de la Lliga Reumatològica Catalana, des de l’any 1998 degut al diagnòstic d’una malaltia reumàtica. Això li ha permès seguir formant-se en el món associatiu en l’àrea de Salut: gerència d’associacions, Defensa de Drets, Lideratge i representació, etc. obtenint el postgrau l’any 2016 en Patient Advocacy a la UIC (Universitat Internacional de Catalunya).

Aquesta vinculació amb la Lliga Reumatològica i amb el món associatiu l’ha portat a ser voluntària i membre de Junta, actualment presidenta de la Catalana i vocal de la Liga Reumatológica Española, essent la persona referent des de fa anys de l’àrea de Salut, de Defensa de Drets i política sanitària, i a participar activament en grups de treball de Salut com el de la Universitat de Pacients, la Federació ECOM, a ser Pacient Expert en Artritis Reumatoide del PPE-Cat©, o al Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut, representant-lo com a vocal a la Junta executiva d’AQuAS i a la Comissió Farmacoterapèutica per al SISCAT (CFT-SISCAT) aportant la veu dels pacients.

Actualment també exerceix com a docent d’EUPATI i de la Universitat Europea en cursos per associacions i pacients.

PONÈNCIA: “La implicació de pacients en avaluació de tecnologies sanitàries des de la perspectiva d’una associació europea de pacients”

Actualment se’ns demana als pacients, als representants d’associacions de pacients, cuidadors, familiars, etc. que participem en comitès que tenen a veure amb la salut, entre ells, l’avaluació d’HTA. Per realitzar aportacions als comitès d’HTA necessitem saber què podem aportar i la forma de fer-ho. Eupati prepara persones que volen fer el pas d’implicar-se en aquests comitès a nivell europeu, estatal o regional.

Altres correus d’interès: https://www.eupati.eu/es/

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!