CA | ES

Elena Hernández | INSTITUT GUTTMANN

Cap d’Infermeria

Elena Hernández | INSTITUT GUTTMANN

Cap d’Infermeria
@IGuttmann

Biografia

L’Elena Hernández és Diplomada en Infermeria per la UAB 2001, postgrau en Neurorehabilitació i Màster en Direcció i Gestió d’infermeria. Actualment, és Cap d’Infermeria de l’Institut Guttmann.

Ha realitzat tota la seva carrera professional a l’Institut Guttmann com a infermera d’hospitalització i com a coordinadora a la unitat de dany cerebral. El 2010 passa a formar part de l’Equip d’Avaluació i Suport Especialitzat (EASE) realitzant funcions de coordinació amb atenció primària i altres centres sanitaris, socials i sociosanitaris per garantir la continuïtat assistencial dels pacients ingressats. Durant aquesta etapa ha impulsat la creació de programes domiciliaris per a millorar la qualitat de vida dels pacients i les seves famílies, així com l’atenció a l’alta complexitat. La seva experiència en l’àmbit comunitari va ser clau per a liderar la creació de la iniciativa Guttmann Barcelona Life, un equipament social innovador que te per objectiu desenvolupar un projecte de vida independent de manera activa, inclusiva i amb el seu propi estil de vida.

Ha realitzat activitats formatives sobre Neurorehabilitació a l’àmbit sociosanitari i continua impartint classes al Curs online d’Introducció a la Neurorehabilitació.

PONÈNCIA COMPARTIDA «Definició d’un nou pla d’acollida dels pacients amb enfocament experiència pacient» 

L’acollida és el procés de recepció i acomodació a l’hospital. L’objectiu general del pla és facilitar la inclusió del pacient, família i/o acompanyants a l’entorn hospitalari amb un tracte personalitzat, humà i respectuós. Els objectius específics són: (1) Assegurar-nos de proporcionar la informació necessària mantenint una comunicació efectiva. (2) Protocol·litzar les primeres visites dels diferents professionals de manera ordenada durant els 5 primers dies d’ingrés. (3) Proporcionar un entorn amable i segur al pacient, família/acompanyants.
El nou pla d’acollida que s’ha dissenyat incorporant l’experiència del pacient descriu les activitats que es realitzen des que es comunica la derivació d’ingrés fins al tancament de l’acollida al voltant del 5è dia.
Aquesta iniciativa és transversal i inclou totes les àrees de l’hospital: admissions, infermeria (incloent gestor d’acollida), àrea mèdica, àrea de rehabilitació funcional, neuropsicologia/psicologia i treball social.
Algunes de les millores són: contacte previ amb el pacient mitjançant trucada i enviament d’informació, introducció de la figura de gestor d’acollida, millores en el dossier de benvinguda, estandardització en l’ordre de les visites d’especialistes i de la informació/documentació i entrevista de tancament (checklist).
Per avaluar el pla, s’ha definit un sistema d’avaluació de la prova pilot, amb una mostra de 84 persones, que consisteix a analitzar els resultats quantitatius i qualitatius tant del checklist com dels qüestionaris. S’han avaluat aspectes com el tancament per part del gestor d’acollida, realitzat en un 85% dels casos, o si es coneix com contactar amb els diferents professionals, on la resposta ha estat un 79% afirmativa.
A més, s’ha revisat el compliment de les visites estandarditzades al protocol per part dels professionals durant el temps que ha durat la prova pilot, s’ha avaluat aleatòriament el compliment del contacte previ a l’ingrés i l’enviament d’informació, i també s’han fet observacions i entrevistes per avaluar el pla.

 

All session by Elena Hernández | INSTITUT GUTTMANN

xpabcncongress.com