CA | ES

Elena Hernández | INSTITUT GUTTMANN

Cap d’Infermeria

Elena Hernández | INSTITUT GUTTMANN

Cap d’Infermeria

Biography

L’Elena Hernández és Diplomada en Infermeria per la UAB 2001 i postgrau en Neurorehabilitació. Actualment és Cap d’Infermeria de l’Institut Guttmann.

Ha realitzat tota la seva carrera professional a l’Institut Guttmann com a infermera d’hospitalització i com a coordinadora a la unitat de dany cerebral. Al 2010 passa a formar part de l’Equip d’Avaluació i Suport Especialitzat (EASE) realitzant funcions de coordinació amb atenció primària i altres centres sanitaris, socials i sociosanitaris per garantir la continuïtat assistencial dels pacients ingressats. Durant aquesta etapa ha impulsat la creació de programes domiciliaris per a millorar la qualitat de vida dels pacients i les seves famílies, així com l’atenció a l’alta complexitat. La seva experiència en l’àmbit comunitari va ser clau per a liderar la creació de la iniciativa Guttmann Barcelona Life, un equipament social innovador que te per objectiu desenvolupar un projecte de vida independent de manera activa, inclusiva i amb el seu propi estil de vida.

Ha realitzat activitats formatives sobre Neurorehabilitació a l’àmbit sociosanitari i continua impartint classes al Màster Oficial de Neurorehabilitació i al Curs online d’Introducció a la Neurorehabilitació.

PONÈNCIA: ‘Avaluació de l’experiència del pacient i millora del procés d’acollida a l’Institut Guttmann’
En el marc del Pla de millora de l’Humanització i la promoció de l’Empoderament de pacients i famílies de l’Institut Guttmann, s’ha incorporat un projecte per avaluar l’experiència del pacient (i llurs famílies) com a element de millora contínua i co-disseny, per tal de detectar àrees de millora i dissenyar intervencions al respecte. L’Experiència del Pacient ens permet conèixer millor la percepció i les necessitats del pacient i, en conseqüència, introduir millores en l’atenció clínica, la seguretat i la seva satisfacció així com en l’efectivitat dels tractaments rehabilitadors. Aquesta informació també ens permet seguir avançant en la millora de la humanització, personalitzant encara més l’atenció i posant el pacient i llur família al centre. Aquest any 2020 ens hem centrat especialment en la millora del procés d’acolliment a l’hospital.

All session by Elena Hernández | INSTITUT GUTTMANN

xpabcncongress.com