CA | ES

Eduard Sanjurjo | HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS

Director assistencial

Eduard Sanjurjo | HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS

Director assistencial
http://www.gss.cat/

Biography

El Dr. Sanjurjo és llicenciat per la Universitat de Barcelona en Medicina i Cirurgia l’any 1997 i assolí l’especialitat de Medicina Interna a l’Hospital Clinic de Barcelona l’any 2005. Posteriorment va ser metge adjunt de la seva especialitat en el mateix centre, així com en el Servei d’Urgències i a l’Àrea de Vigilància Intensiva. Durant aquest període va formar part a més dels grups d’investigació en patologia Neuro-muscular i de Toxicologia. És a més professor associat de Medicina a la Universitat de Lleida, Director de SVA per l’ERC i màster en Enfermedades Crónicas per la Universitat de Barcelona.

Després de treballar a l’Hospital de la Ribera a Alzira – València i a l’Hospital d’Igualada, va arribar a l’Hospital Comarcal del Pallars l’any 2008. Durant aquests últims anys ha estat integrat al Servei de Medicina Interna i ha desenvolupat l’Àrea d’Atenció a Pacients amb Malalties cardiovasculars i Neurològiques, coordinant a la zona la implementació pionera del Codi Ictus en els Hospitals Comarcals de l’Alt Pirineu.

L’any 2017 es fa càrrec de la direcció d’Urgències i Emergències i poc després de la direcció Assistencial amb l’ànim de modernitzar i dinamitzar l’atenció sanitària i social a la zona. Entre els projectes que ha posat en marxa destaca un pla de formació continuada on line a través d’aules virtuals, i el desenvolupament de l’aplicació SalutApprop pel control dels pacients amb necessitats complexes a distància.

PONÈNCIA: “salutAPProp: el teu suport a la butxaca (social i sanitari)”
(Ponència conjunta amb la Sra. Roser Artal)

Aquesta solució es planteja com el suport a “la butxaca” de l’atenció social i sanitària, facilitant el seguiment de forma integrada dels pacients, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

Es tracta d’una solució ideada, generada i millorada des del mateix sistema sanitari i directament desenvolupada per professionals i usuaris. Per tant, no és una solució tecnològica a la qual els actors implicats s’han d’adaptar. Això la fa especialment útil per a les necessitats reals i presenta una alta flexibilitat per adaptar-se a realitats diferents i entorns canviants.

Inicialment, aquesta solució es va desenvolupar per a pacients VIH en situació de cronicitat i ara s’ha adequat per als pacients que necessiten un seguiment de les seves malalties, tractaments o necessitats socials. La Fundació lluita Contra la Sida és el nostre partner en aquest projecte.

Dóna resposta a una necessitat real, i molt crítica, a les comarques del Pallars amb molts pocs professionals, de poder fer seguiment de pacients i evitar desplaçaments, en molts casos superiors a 2h.

La solució permet compartir, complint tots els requeriments pel que fa a la seguretat exigida per la LOPD, per part dels professionals de l’atenció primària, l’hospital i els serveis socials, les dades aportades pel pacient o cuidador amb la resta de professionals implicats.
A partir de l’anàlisi d’aquestes dades, i sense necessitat del desplaçament dels malalts, es poden modificar tractaments i activar circuïts de cara a atendre de forma precoç les possibles descompensacions o necessitats socials dels malalts més complexes. Entre els pacients i professionals es pot fer seguiment directe amb funcions de missatgeria i de videotrucades.

Com que el nombre de pacients purs de cada malaltia es molt reduït ens fa apostar per una proposta oberta i anar aprenent de la pròpia implementació.

All session by Eduard Sanjurjo | HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!