CA | ES

Eduard Portella | Antares Consulting | Shared Patient eXperience

President | Vicepresident

Eduard Portella | Antares Consulting | Shared Patient eXperience

President | Vicepresident

Biography

Eduard Portella és llicenciat en medicina, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i formació de postgrau a la Universitat de Montréal. Des de 1980 ha ocupat diferents càrrecs de responsabilitat en la gestió dels serveis sanitaris públics i privats.

Des de 1991 va desenvolupar la seva activitat professional com a consultor en companyies multinacionals fins a la fundació d’Antares Consulting (1999) consultoria especialitzada en l’àrea de la gestió de serveis sanitaris. Al costat d’aquesta activitat professional desenvolupa una activitat docent i d’investigació.

PONÈNCIA: ‘La participació del pacient: reptes i riscos’
En els últims anys estem assistint a la progressiva implantació d’iniciatives de participació dels pacients en les institucions i de la implantació de polítiques centrades en el desenvolupament de l’experiència del pacient. Sovint presentades com a similars, encara que no ho són en absolut. El model d’incorporar la perspectiva del pacient, de manera flexible, adaptada a les qüestions a tractar enfront del model del pacient partenaire nascut a Montreal i en desenvolupament a França i Bèlgica, representen dos models molt diferents, pràcticament antagònics. I entre ells, el paper de les associacions de pacients.

All session by Eduard Portella | Antares Consulting | Shared Patient eXperience

xpabcncongress.com