CA | ES

David Marí | EURECAT

Cap de la Línia d'Innovació del grup d’R+D en salut

David Marí | EURECAT

Cap de la Línia d'Innovació del grup d’R+D en salut
@davidmari

Biografia

Actualment, David ocupa el càrrec de cap de la Línia d’Innovació del grup d’R+D en salut de la Fundació Eurecat. Té un màster en electrònica (URL, Barcelona), en telecomunicacions (URL, Barcelona) i en administració d’empreses (MBA) per la UPF, Barcelona.

Amb més de 15 anys d’experiència en gestió de projectes TIC i gestió d’R+D amb equips interdisciplinaris, treballa tant amb la indústria com amb el món acadèmic i participa en projectes del programa marc de la UE des del 2011. Sempre ha estat implicat en el sector TIC, i ha treballat en diversos sectors com empreses de mitjans de comunicació, serveis socials del sector públic, start-ups, consultoria i gestió de projectes en els sectors de l’energia i la salut.

All session by David Marí | EURECAT

CONCLUSIONS I CLOENDA DEL SEMINARI MATÍ

13:55 - 14:10 H
AUDITORI ESTEVE | CEK
xpabcncongress.com