CA | ES

CRISTIAN VINAGRE | FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA

Responsable Espai Situa’t i referent tècnic de l’Activa’t per la salut mental al Garraf

CRISTIAN VINAGRE | FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA

Responsable Espai Situa’t i referent tècnic de l’Activa’t per la salut mental al Garraf
@SalutMentalCat

Biography

Cristian Vinagre és el responsable de l’Espai Situa’t Garraf i referent tècnic del Activa’t de la comarca del Garraf. Psicòleg. Actualment desplega les funcions i és el referent tècnic del projecte Activa’t a la comarca del Garraf, liderat per la Federació Salut Mental Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Federació VEUS, que es desenvolupa conjuntament amb associacions i serveis de salut mental dels territoris pilots. Amb més de 10 anys d’experiència en l’àmbit de la salut mental en diferents dispositius de la xarxa assistencial de serveis a la salut mental.

PONÈNCIA: “Activa’t per la salut mental: apoderament i participació de persones amb experiència pròpia en salut mental i els seus familiars”

Activa’t per la salut mental pretén aconseguir que persones amb problemes de salut mental i els seus familiars puguin esdevenir agents de salut actius en el seu procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida.

És un projecte pilot coordinat per la Federació Salut Mental Catalunya, la Federació Veus, el Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que s’emmarca en el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions promogut per la Generalitat. En cada territori es desenvolupa en aliança amb els serveis de salut mental i les associacions locals de persones amb problemes de salut mental i familiars.

El projecte pretén ampliar la cartera de serveis, sumant sinergies amb els programes existents. Situa al centre la capacitat de les persones per apoderar-se, oferint accés a informació, formació i suport mutu, amb diferents eines consensuades amb persones usuàries dels serveis, familiars i professionals, així com la creació de diferents espais de participació.

Amb més de 4.000 participants fins al moment, 110 voluntaris i voluntàries, 140 professionals de la xarxa implicats i una avaluació liderada per Ivàlua (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques), els resultats dels 4 anys de pilotatge són molt positius.

Altra pàgina web de referència: http://www.salutmental.org/ 

All session by CRISTIAN VINAGRE | FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!