CA | ES

Cristian Pascual | MEDIKTOR | BARCELONA HEALTH HUB

Co-founder | President

Cristian Pascual | MEDIKTOR | BARCELONA HEALTH HUB

Co-founder | President
@BCNHealthHub

Biography

Cristian Pascual és enginyer industrial i MBA per Esade i la Carlson School of Management. Durant 19 anys va ocupar diversos càrrecs directius en grans empreses abans de fundar Mediktor, el més avançat i precís avaluador de símptomes per triatge i prediagnosi, el 2011. A més, durant 12 anys ha estat business angel i actualment participa en més de 15 startups.

Actualment, Cristian és president de Barcelona Health Hub, una organització privada sense ànim de lucre creada per promoure la innovació en salut digital i la seva transferència al sector, vinculant startups, organitzacions sanitàries, empreses i inversors.

Síntesi de posicionament:

Amb l’objectiu de crear un ecosistema que uneixi startups, corporacions, institucions mèdiques i inversors, tinc el plaer de presentar Barcelona Health Hub, que el proper octubre complirà el seu primer aniversari com a associació de referència mundial en Digital Health.

All session by Cristian Pascual | MEDIKTOR | BARCELONA HEALTH HUB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!