CA | ES

Cristian Ochoa | PROJECTE ONCOMMUN | INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA (ICO) | UNIVERSITAT DE BARCELONA

Director i investigador principal | Psicòleg clínic, psicooncòleg i investigador | Professor

Cristian Ochoa | PROJECTE ONCOMMUN | INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA (ICO) | UNIVERSITAT DE BARCELONA

Director i investigador principal | Psicòleg clínic, psicooncòleg i investigador | Professor
@Cristian8apsy | @_oncommun

Biography

El Dr. Cristian Ochoa és especialista en psicologia clínica i expert en Psicooncologia a l’Institut Català d’Oncologia on dirigeix el programa assistencial i el grup d’investigació “Psicooncologia online” (www.psicooncologiaonline.com). A nivell docent i acadèmic també és professor associat de la Universitat de Barcelona. Els últims anys ha aconseguit alinear les seves línies de recerca en psicooncologia i e-health per facilitar la construcció d’experiències saludables en càncer. Estudia l’ús d’internet en càncer, la comunicació-aliança digital usuari-professional sanitari. La seva missió es reduir l’impacte del càncer millorant l’accés i integració digital de l’educació sanitària, intervencions psicosocials i tractaments psico-oncològics de qualitat. És investigador principal i coordinador de diferents projectes competitius nacionals i internacionals. Actualment coordina i dirigeix la proposta europea ONCOMMUN, Online cancer support communities (http://oncommun.eu/?lang=es), finançada pel prestigiós European Institute of Innovation and Technology  (H2020).

PONÈNCIA: “Comunitats terapèutiques en càncer per facilitar la construcció d’experiències saludables”
(ponència conjunta amb el Dr. Joan Carles Medina)

Oncommun (http://oncommun.eu/) és una plataforma e-health de serveis educatius i psicosocials flexible, esglaonada i integrada, que garanteix un correcte cribratge, seguiment i suport en educació sanitària, en l’adherència als tractaments, i en la provisió d’una atenció emocional i psicosocial de qualitat en càncer. Supervivents i professionals de la salut interactuen en ella mitjançant intervencions en línia ben establertes i esglaonades d’acord amb les seves necessitats en cada una de les transicions que es donen al llarg del procés oncològic. El diagnòstic, els tractaments, la reincorporació laboral o les recaigudes són alguns exemples d’aquestes transicions significatives en la vida d’una persona amb càncer, en les quals sovint és necessari comptar amb eines i estratègies de suport adequades i eficients. Oncommun s’ha començat a implementar ja a Catalunya amb més de 200 usuaris en 4 mesos. En 2 mesos més s’implementarà en altres centres tant a Espanya com a Europa, amb l’objectiu de liderar l’aliança i comunitat digital de pacients i professionals sanitaris per reduir l’impacte a nivell psicosocial i d’educació sanitària que suposa el càncer.

 

All session by Cristian Ochoa | PROJECTE ONCOMMUN | INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA (ICO) | UNIVERSITAT DE BARCELONA

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!