CA | ES

Concha Querol | MEDTRONIC IBÉRICA

Responsable de l'Àrea de Patient Experience & Patient Advocacy

Concha Querol | MEDTRONIC IBÉRICA

Responsable de l'Àrea de Patient Experience & Patient Advocacy
@MedtronicES

Biography

Concha Querol és llicenciada en Geografia i Història per la Universitat Autònoma de Madrid i té un doctorat en Història Moderna d’Espanya. Posseeix la certificació internacional en Patient Experience & Patient Advocacy pel Beryl Institute. Va començar a treballar a Medtronic Ibérica l’any 2000 on actualment és la responsable de l’àrea d’Experiència de Pacient i Patient Advocacy.

Des de l’any 2015 és la responsable de l’estratègia d’Experiència de pacient i desenvolupament de projectes de valor en aquesta àrea.

Durant aquest temps ha dissenyat i desenvolupat una metodologia pròpia per a l’anàlisi, millora contínua i seguiment de l’Experiència de Pacient, en diferents unitats clíniques, així com en diverses patologies. Aquesta metodologia s’ha implementat en nombrosos projectes de valor desenvolupats en diferents unitats clíniques, dins de l’estratègia de Value Based Healthcare de Medtronic. A més, col·labora com a professora en diversos Màster EXECUTIVE MBA en indústria farmacèutica i biotecnològica, MBA en indústria farmacèutica i biotecnològica i MAMC “màster en àrea mèdico-científica en indústria farmacèutica i biotecnològica” tots ells impartits per TALENTO FARMACÈUTIC (actualment TALENT i EPHOS).

PONÈNCIA: ‘Projecte INCAP”
INCAP és una solució de cura integral per a pacients amb Diabetis tipus 1 i portadors de bomba d’insulina que combina el suport de tecnologies digitals amb un programa educatiu a pacients/cuidadors. L’objectiu d’aquest projecte és la millora de l’eficiència deL procés assistencial i l’impacte en els resultats en salut d’aquest perfil de pacients, així com l’empoderament i l’autogestió en el maneig de la seva diabetis.
INCAP és un projecte finançat per la UE (EIT Health) l’objectiu és millorar la qualitat de vida dels ciutadans europeus i la sostenibilitat dels sistemes d’atenció sanitària i assistència social.

All session by Concha Querol | MEDTRONIC IBÉRICA

xpabcncongress.com