CA | ES

Cari Almazán | AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ SANITÀRIES DE CATALUNYA (AQuAS)

Directora de Participació per a la Presa de Decisions

Cari Almazán | AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ SANITÀRIES DE CATALUNYA (AQuAS)

Directora de Participació per a la Presa de Decisions
@AQuAScat

Biography

Cari Almazán és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Actualment és directora de Participació per a la Presa de Decisions de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Aquesta Àrea promou la medicina basada en valor, liderant el projecte de Decisions Compartides (2015) i el projecte Essencial (2013) que elabora recomanacions per reduir les pràctiques clíniques innecessàries. Així mateix impulsa iniciatives relatives a la participació de la ciutadania i experiència del pacient. Anteriorment, la seva dedicació professional es va desenvolupar en l’àmbit de l’avaluació de tecnologies sanitàries durant 20 anys.

PONÈNCIA: “Indicadors per a l’Avaluació de l’Experiència del Pacient: Patient Reported Experience Mesurements (PREM)”

Mesurar l’experiència del pacient és important per guiar la millora dels serveis sanitaris, influeix en els resultats en salut i en el cost. Aquesta informació obtinguda a partir dels pacients i incorporada a la presa de decisions de les organitzacions contribueix a la qualitat de l’atenció mèdica i pot ser una palanca del canvi de model de provisió de serveis, si s’inclouen com a indicadors utilitzats en els sistemes de pagament.

Tot i l’interès creixent sobre els PREMs en el nou paradigma en la provisió de serveis basats en valor, que promou l’atenció centrada en la persona i optimitza els processos assistencials, el desenvolupament i la implantació d’aquestes mesures en els sistemes sanitaris dels països europeus, és desigual. En aquesta presentació s’han mostrat els resultats sobre el desenvolupament del PREMs arreu d’Europa i la proposta per desenvolupar un model de PREMs per al sistema sanitari català.

All session by Cari Almazán | AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ SANITÀRIES DE CATALUNYA (AQuAS)

[SESSIÓ INTERACTIVA] L’APLICACIÓ DELS PREM’S

18:00 - 19:00H
Auditori Farreras Valentí | Hospital Clínic
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!