CA | ES

Beatriz Bayés | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Directora del Institut Clínic de Nefrologia i Urologia

Beatriz Bayés | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Directora del Institut Clínic de Nefrologia i Urologia

Biography

Metge, especialista en nefrologia i doctora en medicina per la UAB. Va exercir de metge adjunt de nefrologia (unitat de trasplantament renal) de l’hospital Germans Trias i Pujol (HGTiP) del 1998 al 2010. Al novembre del 2010 realitza un pas en la gestió hospitalària i realitza diferents càrrecs en la Direcció de HGTiP: Coordinadora assistencial de l’àrea mèdica, Directora mèdica, i del 2015 al 2018, Directora de Centre. Durant el 2019 té el càrrec de directora assistencial dels hospitals de l’ICS. Actualment és la directora de l’Institut Clínic de Nefrologia i Urologia de l’Hospital Clínic. Ha estat vocal de la Junta de la Societat Catalana de Nefrologia durant el període 2007-2010. Professora associada clínica de la unitat Docent de l’ICS (HGTiP), de la Facultat de Medicina de la UAB durant els cursos 2010-2011 i 2011-2012. Investigadora principal en diferents projectes de recerca relacionats amb el trasplantament renal i la diabetis postrasplantament. Autora de diferents articles científics publicats en revistes nacionals i internacionals.

PONÈNCIA: ‘ “Experiència del pacient” en el pacient transplantat renal durant la pandèmia COVID-19’
Durant la pandèmia COVID-19 els dispositius assistencials s’han centrat en l’atenció dels processos aguts i hi ha el risc de no atendre les necessitats de pacients crònics complexos com el trasplantat renal (TR).
Objectius: Identificar les necessitats no cobertes dels TR durant el confinament per la COVID-19 i analitzar el paper de les tecnologies de la comunicació.
Metodologia: A través de 3 grups focals per videoconferència amb TR. Transcripció literal de la conversa i anàlisi amb el programari MAXQDA (www.maxqda.com).
Objectius de l’enquesta: 1.- Conèixer la preocupació per la malaltia. 2.-Conèixer l’impacte de l’confinament en la vida diària. 3.-Conèixer les necessitats assistencials.
Població: Tots els TR de HCB dels que es disposava de correu electrònic (n = 1528)
Resultats: Els TR volen mantenir una comunicació fluïda amb l’hospital (un 27% ha rebut informació de l’hospital). El confinament no ha estat un problema important per a aquest grup de pacients, ja que estan acostumats a confinar i cuidar-se. La tecnologia ha jugat un paper clau durant el confinament. El canvi de visita presencial a no presencial ha estat ben acceptat. La videoconferència ha estat millor valorada que la visita telefònica.
Conclusió: Els TR han viscut bé el confinament i han realitzat els controls necessaris gràcies a les TIC. Hem de millorar la comunicació hospital-pacient.

 

All session by Beatriz Bayés | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

xpabcncongress.com