CA | ES

Antoni Serrano | Parc Sanitari Sant Joan de Déu | Grup PRISMA, Institut de Recerca Sant Joan de Déu, Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública

Adjunt a Direcció de Salut Mental | Investigador Principal

Antoni Serrano | Parc Sanitari Sant Joan de Déu | Grup PRISMA, Institut de Recerca Sant Joan de Déu, Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública

Adjunt a Direcció de Salut Mental | Investigador Principal
@A_S_e_r_r_a_n_o

Biography

El Dr. Antoni Serrano és llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (1997), especialista en Psiquiatria pel Ministeri de Sanitat espanyol (2002), Doctor en Psiquiatria i Psicobiologia Clínica per la Universitat de Barcelona (2006) i Màster en Gestió Sanitària per ESADE Business School (2015). Actualment treballa d’Adjunt a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat).

Dirigeix el grup de recerca PRISMA, reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR1515), que forma part del Consorcio Español de Investigación Biomèdica en Red de Epidemiologia y Salud Pública (CIBERESP, www.ciberesp.es). Els seus projectes se centren en avaluació de serveis i economia de la salut. Ha participat en l’avaluació de l’eficiència de diverses intervencions en Atenció Primària per prevenir i tractar la depressió major, en estudis epidemiològics, estudis de costos de malalties, en l’avaluació d’intervencions contra l’estigma, planificació de serveis i en el desenvolupament de noves tecnologies en salut mental, entre d’altres. Ha format part de consorcis nacionals i internacionals de projectes d’eHealth com MADep, Help4Mood i Live Incite.

Com a resultat de la seva activitat de recerca ha publicat més de 100 articles en revistes nacionals i internacionals, i actualment és editor associat de la revista The Journal of Mental Health Policy and Economics (http://www.icmpe.org/test1/journal/journal.htm) i és revisor de diverses revistes científiques internacionals de prestigi.

Des del 2008 dirigeix conjuntament amb el Prof. Luis Salvador (University of Canberra) i el Prof. Martin Knapp (London School of Economics and Political Science) el Curs Introductori a l’Avaluació Econòmica de Serveis Sanitaris i Socials, enguany en la seva XIII edició. També és professor al Máster Universitario en Abordaje Colaborativo en Atención Primaria y Comunitaria de Salud y al Postgrau de Qualitat i Seguretat Assistencial i Legal de la Universitat de Barcelona.

PONÈNCIA:“Intel·ligència artificial aplicada al canvi de comportament i la promoció d’hàbits saludables per reduir les complicacions quirúrgiques.”

Deixar de fumar i evitar el consum de risc d’alcohol són desafiaments que requereixen treballar-los com un procés de canvi de comportament per a la majoria de les situacions. Aquest canvi d’hàbits s’ha de fer tenint en compte els antecedents psíquics, socials i vitals de cada pacient de forma individual, de manera que s’estableixi adequadament el punt de partida i objectius que permetin desencadenar un procés de canvi de comportament.

En aquest context, a partir de les necessitats d’un grup internacional d’Hospitals i del projecte de compra pública innovadora LIVE INCITE, EURECAT amb el suport del PARC SANITARI SANT JOAN de DÉU ha desenvolupat REHAVIOUR: es tracta d’una solució de salut digital que prescriu als pacients que tenen programada una cirurgia i necessiten canviar un o més hàbits poc saludables, començant amb el tabac i/o el consum elevat d’alcohol. L’objectiu és reduir el risc de complicacions quirúrgiques que aquests hàbits incrementen. Al mateix temps que es potencia la transició i es dóna suport al pacient en el canvi, el personal clínic pot consultar informació que els serveixi d’utilitat per a seguir treballant pel benestar del pacient i per incrementar l’eficiència dels processos clínics associats a la cirurgia.

La solució construïda basa el seu enfocament en tres eixos: personalització i eines de suport al canvi per al pacient a través d’una aplicació mòbil; components de col·laboració i monitorització clínica per involucrar i donar suport al professional durant el procés, i algoritmes d’intel·ligència artificial per millorar la interacció amb el pacient, a la vegada que adapten la solució a les necessitats i motivacions individuals en les diferents etapes del seu procés de canvi. El sistema proporciona una planificació per defecte optimitzada per al pacient, el que li permetrà controlar la seva activitat, rebre recomanacions per canviar hàbits poc saludables i permetre la comunicació i informació a través de diferents canals. Si es detectessin problemes durant el procés per deixar l’hàbit, es pot escollir un nou pla d’acord amb la motivació i l’estat general del pacient, mentre s’informa als metges automàticament per realitzar un seguiment i supervisar el procés de canvi en marxa.

REHAVIOUR proposa una nova forma de connectar al pacient amb el professional introduint funcionalitats clau d’ús intuïtiu que afegeixen un valor real tant als pacients com als metges. El pla d’acció personalitzat per a cada pacient, ajustable pel metge en qualsevol moment, i les interfícies adequades garanteixen el compromís i objectius del programa durant tot el període d’intervenció. La generació de contingut per recolzar el canvi, el seguiment motivacional i els canals de comunicació s’han treballat en un procés de cocreació que recopila informació dels diferents actors involucrats durant els procediments de canvi de comportament i cirurgia que a més permeti escalar el protocol d’intervenció per a estendre-ho a diferents perfils de pacient i d’intervencions.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!