CA | ES

Anna Sant | SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

Cap de la Unitat Experiència Pacient. Gerència d’Atenció Ciutadana

Anna Sant | SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

Cap de la Unitat Experiència Pacient. Gerència d’Atenció Ciutadana
@salutcat

Biography

Anna Sant és sociòloga i Cap de la Unitat d’Experiència Pacient al Sistema de Salut de Catalunya.  Després de certificar-se pel Beryl Institute en Patient Experience i formar-se en Comunicació Clínica a la Cleveland Clínic, l’Anna va tornar a Barcelona per crear Lacocomedic, empresa especialitzada en l’àmbit de la salut que porta deu anys aportant solucions de màrqueting, comunicació corporativa i millora de l’experiència de pacient. La seva visió sobre la necessitat de transformar les organitzacions sanitàries des de la base, a partir de la participació cocreativa i multidisciplinar de professionals i pacients en el redisseny de circuits, protocols i processos assistencials, es basa en la premissa que no hi pot haver canvi cultural si no es treballa paral·lelament la millora de l’experiència del pacient i l’experiència del professional.

PONÈNCIA: ‘La millora de l’experiència de pacients i usuaris a Catalunya: el Sistema de Salut com a motor impulsor i referent metodològic de transformacions necessàriament locals’.
La Unitat d’Experiència Pacient del Sistema de Salut de Catalunya té com a principal objectiu  disposar d’un sistema de coneixement de l’experiència dels pacients i usuaris en les diferents línies i serveis assistencials, que permeti integrar els resultats en els processos de millora del sistema de salut de Catalunya. La seva funció ha de ser no només oferir un sistema rigorós i homogeni per avaluar l’experiència dels pacients i usuaris, que ens aporti dades fiables i comparables a tot el territori, sinó sobretot, convertir-se en motor impulsor, referent metodològic i partner en la implementació de millores en els diferents centres de salut de Catalunya. En definitiva, la Unitat d’Experiència del Pacient ha de ser coordinadora, vertebradora i motivadora dels plans de millora de l’experiència de pacients impulsats, dissenyats i duts a terme, necessàriament, des de l’àmbit local.

All session by Anna Sant | SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

xpabcncongress.com