CA | ES

Anna Sant | LACOCOMEDIC

Estratègia i direcció de projectes

Anna Sant | LACOCOMEDIC

Estratègia i direcció de projectes
@lacocomedic

Biography

L’Anna és sociòloga, directora i cofundadora de Lacocomedic, empresa especialitzada en l’àmbit de la salut que ofereix solucions de màrqueting, comunicació corporativa i millora de l’experiència de pacient.

Després de certificar-se pel Beryl Institute en Patient Experience i formar-se en Comunicació Clínica a la Cleveland Clínic, l’Anna va tornar a Barcelona per endegar projectes integrals de millora de l’experiència del pacient a clíniques, hospitals i altres centres sanitaris de l’Estat.

La seva visió sobre la necessitat de transformar les organitzacions sanitàries des de la base, a partir de la participació cocreativa i multidisciplinar de professionals i pacients en el redisseny de circuits, protocols i processos assistencials, es basa en la premissa que no hi pot haver canvi cultural si no es treballa paral·lelament la millora de l’experiència del pacient i l’experiència del professional.

PONÈNCIA: “Rondes a pacients”

Rondes a pacients és un projecte que té com a objectiu principal la recollida d’informació, en temps real i de forma presencial, sobre l’opinió del pacient en relació a com estem fent les coses als centres sanitaris.

Mitjançant entrevistes breus a pacients que són a la sala d’espera, es demana feedback sobre oportunitats de millora així com, si s’escau, possibles felicitacions a professionals que consideren que han fet una feina especialment bona. A la vegada, s’aprofita el contacte amb el pacient per resoldre temes de caire operatiu relacionats amb la visita, contribuint, d’aquesta manera, a millorar la seva experiència.

El projecte ha estat implementat a les Clíniques Oftalmològiques Vissum Madrid i Vissum Alacant i està tenint una bona acollida tant per part del pacient (els indicadors NPS han millorat) com per part dels professionals sanitaris i administratius, que es veuen motivats en rebre reconeixements explícits per part del pacient.

Altra pàgina web de referència: https://www.vissum.com/

All session by Anna Sant | LACOCOMEDIC

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!