CA | ES

Anna García-Altés | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Responsable de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya

Anna García-Altés | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Responsable de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya
@annagaal | @AQuAScat

Biography

És economista, doctora en Medicina i Cirurgia, màster en Salut Pública i MSc Health Policy and Management. Actualment és la responsable de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Ha treballat previament a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, al King’s College London & London School of Economics, al Departament de Salut de la ciutat de Nova York i com a consultora pel Banc Mundial. És un membre actiu de l’Associació d’Economia de la Salut. Te expertesa en avaluació econòmica i en econometria aplicada, i ha liderat i coordinat equips de recerca. Els seus interessos es centren l’avaluació econòmica, l’avaluació de polítiques públiques i la contribució dels serveis sanitaris en la salut de la població, temes en els que ha publicat més d’una seixantena d’articles indexats.

PONÈNCIA: “Quines mesures són prioritàries per a la consolidació de la presa de decisions compartides en el Sistema Nacional de Salut?”

En el SNS conviu un destacable avenç en el desenvolupament conceptual i instrumental de la presa de decisions compartides (PDC) i la fragmentació i variabilitat territorial observable en la seva implantació i consolidació, donada la manca d’una estratègia específica de suport normatiu i financer. L’objectiu de l’estudi és identificar i prioritzar, per la seva rellevància, mesures, intervencions i instruments indispensables per recolzar l’establiment d’un marc estratègic, en el SNS, i garantir l’exercici coresponsable i informat de l’autonomia dels seus usuaris i pacients en la PDC. Es va realitzar una consulta grupal, estructurada d’acord amb procediments adaptats de les tècniques de brainstorming, grup nominal i mètode de consens Rand. Les mesures de major rellevància van ser la difusió d’informació intel·ligible i actualitzada produïda conjuntament per professionals i pacients; la investigació avaluativa com a procediment de validació; la inclusió conceptual i pràctica de la PDC en diferents nivells del sistema docent; i la participació executiva de la ciutadania en la concepció i elaboració de mesures, instruments i intervencions.

All session by Anna García-Altés | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

EXPERIÈNCIES INNOVADORES XPATIENT

15:30 - 16:50h
Auditori CaixaForum
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!