CA | ES

Ángel Urbina | Federació Salut Mental Catalunya

Vicepresident segon de la Federació Salut Mental Catalunya

Ángel Urbina | Federació Salut Mental Catalunya

Vicepresident segon de la Federació Salut Mental Catalunya
@angelurbinaTGN | @SalutMentalCat

Biography

Ángel Urbina és activista pels drets de les persones amb problemes de salut mental. Actualment és també president de l’associació La Muralla de Tarragona i vicepresident de la Federació Salut Mental Catalunya. També és membre del comitè Pro Salut Mental de la Confederació Salut Mental Espanya. Ha format part de l’equip redactor del document El respecte a la voluntat en salut mental i addiccions del Comitè de Bioètica de Catalunya.

PONÈNCIA: “Planificació de Decisions Anticipades en Salut Mental”

Segons dictaminen els diferents marcs europeus, és fonamental que en els propers anys les polítiques públiques de prestació de serveis, així com la legislació, incorporin la defensa i la protecció dels drets de les persones amb problemes de salut mental. Entre les estratègies de millora hi ha la introducció dels models de la Planificació de les Decisions Anticipades en Salut Mental que s’empren per garantir i respectar al màxim les preferències, els desitjos i les voluntats de les persones amb problemes de salut mental de manera prèvia a una situació on pugui ser qüestionada la seva capacitat per decidir.

Des de la Federació Salut Mental Catalunya volem contextualitzar els models de les decisions anticipades en salut mental en el marc de la Garantia dels Drets Humans. Ho volem fer des d’una perspectiva terapèutica i explicar perquè són importants les decisions anticipades, quines són les dificultats amb què ens trobem a l’hora d’aplicar-les i quines són aquelles bones pràctiques que ens poden servir com a referents. L’objectiu és iniciar, entre tots, un canvi organitzacional i cultural per donar suport i garantir a les persones amb problemes de salut mental el poder de planificar les seves decisions anticipadament. Per aquest motiu vam elaborar una diagnosi sobre la situació actual de Catalunya en aquesta matèria i que avui us presentem.

Altres pàgines web de referència:
www.salutmental.org/2018/04/24/jornada-sobre-la-planificacio-de-decisions-anticipades-en-salut-mental-pda-documentacio-disponible/

All session by Ángel Urbina | Federació Salut Mental Catalunya

SESSIÓ PARAL·LELA 1: SALUT MENTAL

17:00 - 19:00h
Aula 1 - CaixaForum
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!