CA | ES

Alezandra Torres | SESCS, SERVEI D’AVALUACIÓ I PLANIFICACIÓ DEL SERVEI CANARI DE SALUT

Investigadora

Alezandra Torres | SESCS, SERVEI D’AVALUACIÓ I PLANIFICACIÓ DEL SERVEI CANARI DE SALUT

Investigadora
@AlezTorres1

Biography

Alezandra Torres Castaño (ATC) és Doctora en Psicologia amb experiència en l’àrea de l’atenció centrada en la persona, l’empoderament de pacients i en el desenvolupament, administració i avaluació d’Eines d’Ajuda per a la presa de decisions compartides. En l’àmbit de l’elaboració d’informes d’avaluació de tecnologies sanitàries, té experiència en l’avaluació d’aspectes ètics, legals, organitzacionals i de les perspectives de pacients. Té a més experiència i publicacions en l’ús de diferents recursos digitals, per dissenyar intervencions i recursos que permetin millorar la salut i el benestar dels ciutadans.
Actualment és investigadora del grup: Atenció Centrada en la persona, a la Fundació Institut d’Investigació Sanitària de Canàries (FIISC) vinculat al Servei d’Avaluació del Servei Canari de Salut (SESCS). Xarxa d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions del SNS (RedETS). Xarxa d’investigació en serveis de salut en Malalties Cròniques

PONÈNCIA: “Participació dels pacients en avaluació de tecnologies sanitàries: L’experiència de la RedETS “

La Xarxa Espanyola d’Agències d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries (RedETS) va publicar una estratègia en el 2017 per promoure i facilitar una participació dels pacients efectiva i eficient en els processos d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries (ETS). L’objectiu a llarg termini és integrar aquesta estratègia de participació de pacients en tots els productes de la RedETS amb l’objectiu que siguin més rellevants, justos i equitatius.
Al desembre de 2017, es va crear a la conferència anual de RedETS el grup d’Interès de participació de pacients. Va començar com un grup voluntari de metodòlegs d’avaluació de tecnologies sanitàries, pertanyents a la RedETS, interessats en la participació dels pacients. L’objectiu d’aquest grup, per tant, és promoure i facilitar la participació dels pacients en el desenvolupament d’informes d’ETS amb el suport del Ministeri de Sanitat espanyol i el Consell de la RedETS.

Les principals línies d’acció des de la creació d’aquest grup van ser: 1) L’avaluació del procés de participació de pacients en els informes de MTS i de les experiències prèvies esdevingudes a la RedETS. 2) La discussió sobre els principals aspectes metodològics i de procediment, i la viabilitat de diferents enfocaments de participació del pacient. 3) La creació / adaptació de materials educatius per a pacients i 5) La traducció a l’espanyol del Glossari de MTS internacional per a pacients.
Aquests processos d’aprenentatge col·laboratiu permeten identificar informació rellevant per als pacients, al mateix temps que desenvolupar un procés més transparent i millorar les recomanacions sobre les tecnologies a incloure en el Sistema Nacional de Salut.

Pàgina web de referència: www.sescs.es

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!