CA | ES

Alba Brugués | Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) | Consorci Castelldefels Agents Salut (CASAP)

Presidenta de AIFiCC | Adjunta a la direcció gerència de CASAP

Alba Brugués | Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) | Consorci Castelldefels Agents Salut (CASAP)

Presidenta de AIFiCC | Adjunta a la direcció gerència de CASAP
@BruguesAlba

Biography

L’Alba Brugués és Diplomada en Infermeria. Màster en lideratge i gestió dels serveis d’infermeria. Màster en gestió d’equips i serveis sanitaris en l’atenció primària. Postgrau en lideratge de les organitzacions de salut. Diploma de gestió de la qualitat en l’atenció primària de salut.

Ha treballat com a directora de Cures de l’Institut Català de la Salut, com adjunta a la Direcció a l’ABS de St. Martí, com a infermera assistencial d’Atenció Primària a la Direcció d’Atenció Primària de l’Anoia i com Infermera de el servei d’urgències en el Hospital “Prínceps d’Espanya”. Ha estat docent del “Màster equips i serveis d’atenció primària” GESSAP i altres màsters i postgraus.

Membre de la junta directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària de l’ACMCB, de el Consell de la Professió Infermera de el Departament de Salut, de l’Equip Editorial de RISAI (Revista d’Innovació Sanitària i Atenció Integrada) i de la revista d’infermeria AGORA

Altres URL de referència: www.casap.cat

All session by Alba Brugués | Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) | Consorci Castelldefels Agents Salut (CASAP)

xpabcncongress.com