CA | ES

CONCLUSIONS 2017

Resum de les presentacions i balanç global

Resum de les presentacions i balanç global

  • El valor d’un servei només es pot avaluar correctament si es té en compte la perspectiva del receptor d’aquest servei, no la del prestador. Per això és tan important el feedback del pacient i del cuidador, que no és res més que l’avaluació de l’experiència del pacient. L’experiència del pacient, juntament amb la seguretat clínica i l’efectivitat s’estan convertint en els tres pilars de la qualitat assistencial.
  • Les TIC faciliten que d’una manera senzilla, econòmica, i a l’abast de tots els pacients, puguin augmentar la quantitat i qualitat de les comunicacions amb metges i infermeres, que disposaran de més temps per les visites presencials de qualitat. La tecnologia ja és prou madura i, tot i que hi ha certa resistència al canvi, ja està permetent millorar i avaluar la millora de l’experiència del pacient.
  • Quan els professionals de la salut experimentem els serveis sanitaris com a pacients o familiars, sovint trobem moltes coses que es poden millorar. Si introduïm aquesta mirada empàtica en el disseny i prestació de serveis aquests millorarien de la mateixa manera que ho han fet en altres sectors. Aquesta és la gran font d’innovació dels nostres temps.
xpabcncongress.com