CA | ES

CONVOCATÒRIA TANCADA

Procés participatiu: fins al 28 de maig 2021.

Enguany, i amb motiu del Dia Europeu dels Drets dels Pacients, 18 d’abril 2021, l’organització fa pública la crida a la participació de propostes per esdevenir ponent del congrés.
A partir de juny, l’organització contactarà a tots els participants per anunciar-los si han estat seleccionats per presentar en el marc de la jornada central del congrés, el 29 de setembre de 2021.
Participa-hi i sigues ponent de l’XPatient 2021!
El congrés fa una crida a la participació a empreses, institucions, startups, emprenedors, grups de recerca, fundacions, etc. que estiguin treballant en iniciatives que millorin l’experiència del pacient o cuidador i tinguin un cas d’èxit, una experiència o una tecnologia per mostrar, perquè presentin la seva proposta en el marc del congrés. 
Enguany, el congrés posarà especial focus en com l’experiència de la pandèmia ha canviat les percepcions i maneres de fer en salut, i en l’impacte que ha tingut la tecnologia com a acceleradora de processos, amb molts aprenentatges a tots els nivells.
Modalitats de projectes que busquem:
  1. Experiències o metodologies innovadores que incorporin la perspectiva de pacient
  2. Solucions tecnològiques adreçades a millorar l’experiència del pacient
  3. Experiències, lliçons, metodologies o solucions tecnològiques sorgides de la crisi de la Covid-19

QUINES TEMÀTIQUES BUSQUEM?

L'Empoderament del pacient i del cuidador: com avaluar i millorar les seves experiències d'usuari

Actualment el paradigma de l’atenció sanitària es centra en l’experiència del pacient.

Per al pacient té molt de valor l’impacte de la malaltia sobre les seves relacions socials, el temps, la capacitat de decidir i l’interès per tot el procés assistencial.

Teniu algun projecte que analitzi les seves impressions? Recolliu sistemàticament en enquestes el seu feedback? Quins processos utilitzeu per analitzar els comentaris i poder actuar en conseqüència?

La cocreació amb pacients: procediments participatius on l'usuari és l'actor principal

Per plantejar innovacions o millores en la prestació dels serveis cal comptar amb la participació del pacient, o del cuidador o del ciutadà en general.

El codisseny vol portar a la pràctica aquesta aproximació compartida a partir del design thinking, una estratègia exploradora l’ús correcte de la qual pot obrir alternatives inesperades per millorar l’experiència del pacient i del seu entorn.

Esteu desenvolupant un projecte que ha tingut en compte l’opinió del pacient? Heu avaluat les seves funcionalitats amb pacients com a integrants d’un mateix equip? Heu tingut en compte la funcionalitat, seguretat o usabilitat del prototip proposat amb el pacient?

La tecnologia al servei del pacient: eines interactives per donar suport a l'autocura

En parlar de l’experiència del pacient la tecnologia pot ser molt útil.

En primer lloc, per identificar, analitzar i quantificar el feedback del pacient.
En segon lloc, per a millorar l’experiència de l’entorn del pacient (informació en temps real per als familiars).
I en tercer lloc, per empoderar el pacient, dotar-lo de recursos per prendre millor decisions al prendre consciència de la seva salut.

PROCÉS DE SELECCIÓ DE CANDIDATURES

PRESENTA LA TEVA CANDIDATURA!

Envia la teva proposta de ponència a través del formulari.
Data límit de presentació de candidatures:
28 de maig inclòs.

EL COMITÈ DE PROGRAMA REVISA LES CANDIDATURES

El Comitè de programa revisarà les candidatures i seleccionarà les propostes que millor s’ajustin a les temàtiques del congrés, valorant-ne principalment la innovació, la novetat, i el grau d’impacte en un model assistencial centrat en el pacient. 

CONFIRMACIÓ DE PARTICIPACIÓ

A partir de juny comunicarem quines han estat les candidatures seleccionades per participar en el congrés.

xpabcncongress.com