CA | ES

CONVOCATÒRIA CALL FOR PROJECTS TANCADA

Procés participatiu: fins al 9 de juny 2022 – extended deadline –.

El Comitè Científic ha avaluat les propostes presentades en la convocatòria per seleccionar les més rellevants que s’han donat a conèixer a la comunitat assistencial, el dia principal de congrés. L’organització ha contactat a tots els participants de la convocatòria per informar-los sobre si han estat o no seleccionats per presentar-se en el marc del congrés.

El congrés fa una crida anual a la participació, adreçada a empreses, institucions, startups, emprenedors, grups de recerca, fundacions, etc. que estiguin treballant en iniciatives que millorin l’experiència del pacient o cuidador i tinguin un cas d’èxit, una experiència o una tecnologia per mostrar, perquè presentin la seva proposta en el marc del congrés. 

A principis de juliol, l’organització va contactar a tots els participants per anunciar-los si van estar o no seleccionats per presentar en el marc de la jornada central del congrés, el 29 de setembre de 2022.

Modalitats de projectes que busquem:

  1. Experiències o metodologies innovadores que incorporin la perspectiva de pacient

  2. Solucions tecnològiques adreçades a millorar l’experiència del pacient

  3. Experiències, lliçons, metodologies o solucions tecnològiques sorgides d’una situació de crisi 

 

XPAtient Barcelona Congress 2022

Enguany el congrés s’ha centrat en els reptes que després de la pandèmia COVID han aflorat en la nostra societat. Hi ha una crisi climàtica, una crisi econòmica i una crisi sanitària, totes tres relacionades entre si, a les quals cal fer front.

El congrés XPAtient hauria de contribuir a generar idees per afrontar aquest món incert. No hi ha fórmules màgiques i un abordatge per fer front a les crisis és pensar en els elements bàsics (back to basics) i en aquest sentit hi ha tres dimensions que caldria explorar:

  • Ser honestos, en el sentit de conèixer les nostres limitacions i entendre els límits de les nostres expectatives. Un equilibri fràgil entre no renunciar a mirar lluny (ambicions) però tocant de peus a terra.

  • Ser frugals, no en el sentit de la gasiveria, però sí en el sentit d’evitar el malbaratament.

  • Estar preparats. La formació sempre és l’element clau per sortir de les crisis.

Per això, volem que l’XPAtient Barcelona Congress sigui honest, frugal i promogui la formació. El congrés s’ha proposat aquests objectius a través de la combinació de mirades diferents: la perspectiva tecnològica, la perspectiva dels professionals sanitaris i la perspectiva de pacients i persones que en tenen cura.

PROCÉS DE SELECCIÓ DE CANDIDATURES

PRESENTA LA TEVA CANDIDATURA!

Envia la teva proposta de ponència a través del formulari.
Data límit de presentació de candidatures:
9 de juny 2022 inclòs – extended deadline -.

EL COMITÈ DE PROGRAMA REVISA LES CANDIDATURES

El Comitè de programa revisarà les candidatures i seleccionarà les propostes que millor s’ajustin a les temàtiques del congrés, valorant-ne principalment la innovació, la novetat, i el grau d’impacte en un model assistencial centrat en el pacient. 

CONFIRMACIÓ DE PARTICIPACIÓ

A principis de juliol comunicarem quines han estat les candidatures seleccionades per participar en el congrés.

QUINES TEMÀTIQUES BUSQUEM?

L'Empoderament del pacient i del cuidador: com avaluar i millorar les seves experiències d'usuari

Actualment el paradigma de l’atenció sanitària es centra en l’experiència del pacient.

Per al pacient té molt de valor l’impacte de la malaltia sobre les seves relacions socials, el temps, la capacitat de decidir i l’interès per tot el procés assistencial.

Teniu algun projecte que analitzi les seves impressions? Recolliu sistemàticament en enquestes el seu feedback? Quins processos utilitzeu per analitzar els comentaris i poder actuar en conseqüència?

La cocreació amb pacients: procediments participatius on l'usuari és l'actor principal

Per plantejar innovacions o millores en la prestació dels serveis cal comptar amb la participació del pacient, o del cuidador o del ciutadà en general.

El codisseny vol portar a la pràctica aquesta aproximació compartida a partir del design thinking, una estratègia exploradora l’ús correcte de la qual pot obrir alternatives inesperades per millorar l’experiència del pacient i del seu entorn.

Esteu desenvolupant un projecte que ha tingut en compte l’opinió del pacient? Heu avaluat les seves funcionalitats amb pacients com a integrants d’un mateix equip? Heu tingut en compte la funcionalitat, seguretat o usabilitat del prototip proposat amb el pacient?

La tecnologia al servei del pacient: eines interactives per donar suport a l'autocura

En parlar de l’experiència del pacient la tecnologia pot ser molt útil.

En primer lloc, per identificar, analitzar i quantificar el feedback del pacient.
En segon lloc, per a millorar l’experiència de l’entorn del pacient (informació en temps real per als familiars).
I en tercer lloc, per empoderar el pacient, dotar-lo de recursos per prendre millor decisions al prendre consciència de la seva salut.
xpabcncongress.com