CA | ES

PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES INNOVADORES I

PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES INNOVADORES I

Es van presentar cinc projectes innovadors que el Comitè de programa va seleccionar de la call for projects.

Ponents que van participar en aquesta sessió:

Dr. Joan Escarrabill I Moderador
Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat
Hospital Clínic

Sr. Jordi Carrabina
Professor Titular de Universitat i Director CEPHIS
Universitat Autònoma de Barcelona
“Soles intel·ligents per  monitorar l’Índex de risc de caigudes”

Sr. Enric Llopis
Project Manager
Fundació TicSalut
“El Portal AppSalut”

Dr. Sergio Bella
UOC Fibrosi Quística
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS (Roma)
VIVISOL
“Gestió del Pacient Pediàtric amb Fibrosi Quística a través de la Telemedicina”

Sra. Montserrat García I Sra. Elisenda de la Torre
Membres de la Junta Directiva
Lliga Reumatològica Catalana I Federació ECOM
“Vivim la Vida!”: Cocrear i compartir en obert per apoderar-nos i guanyar autonomia.

Sra. Anna Vila
Infermera d’assistència domiciliària
OXIMESA
“La ventilació mecànica invasiva i no invasiva al domicili del pacient”

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!