CA | ES

ESTAT DE L’ART I TENDÈNCIES EN L’AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT

21 set. 2016
9:15h - 09:45h
Auditori Imagina

ESTAT DE L’ART I TENDÈNCIES EN L’AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT

La sessió va tractar sobre com els sistemes d’assistència sanitària líders avaluen en l’actualitat l’experiència dels pacients i les tendències emergents en el sector. Va cobrir enfocaments tant qualitatius com a quantitatius a través de diferents mitjans. També es va analitzar com s’usen les dades per millorar i per mostrar els resultats. Per finalment, extraure conclusions sobre les metodologies i les pràctiques emergents, posant especial èmfasi en quines àrees per al desenvolupament són les més valuoses.

Dr. Andrew McCulloch
Chief Executive Officer
Picker Institute Europe

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!