CA | ES

EXPERIÈNCIA DEL PACIENT: LA PALANCA DE MILLORA ASSISTENCIAL

21 set. 2016
16:15h - 17:15h
Auditori Imagina

EXPERIÈNCIA DEL PACIENT: LA PALANCA DE MILLORA ASSISTENCIAL

Actualment el paradigma de l’atenció sanitària es centra en l’experiència del pacient.

Per al pacient té molt de valor l’impacte de la malaltia sobre les seves relacions socials, el temps, la capacitat de decidir i l’interès per tot el procés assistencial.

En aquesta sessió es van recollir experiències de projectes que analitzen les impressions dels pacients. Quins canals han emprat per recollir el seu feedback i quins processos han seguit per analitzar els seus comentaris i poder actuar en conseqüència.

Experts que van participar en aquesta sessió:

Dr. Joan Escarrabill I Moderador
Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat
Hospital Clínic
“L’itinerari de l’Hospital Clínic: un hospital orientat als pacients”

Sr. Albert Esplugas
CEO
RateNow
“Feedback del pacient en temps real”

Dr. Andrew McCulloch
Chief Executive Officer
Picker Institute Europe

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!