CA | ES

EL CODISSENY DE SERVEIS DE SALUT: MÈTODES I EXPERIÈNCIES

21 set. 2016
09:45h - 10:45h
Auditori Imagina

EL CODISSENY DE SERVEIS DE SALUT: MÈTODES I EXPERIÈNCIES

Per plantejar innovacions o millores en la prestació dels serveis cal comptar amb la participació del pacient, o del cuidador o del ciutadà en general.

El codisseny vol portar a la pràctica aquesta aproximació compartida a partir del design thinking, una estratègia exploradora l’ús correcte de la qual pot obrir alternatives inesperades per millorar l’experiència del pacient i del seu entorn.

En aquesta sessió es van mostrar casos en els quals s’ha tingut en compte l’opinió del pacient. Es van exposar com s’han avaluat les seves funcionalitats amb pacients com a integrants d’un mateix equip o com s’han tingut en compte aspectes com la funcionalitat, la seguretat o usabilitat  dels prototips proposats.

Experts que van participar en aquesta sessió:

Dra. Cristina Bustillo I Moderadora
CXO (Chief Experience Officer)
Hospital Sant Joan de Déu

Sra. Lekshmy Parameswaran
Founding Partner and Director of Insights and Strategy
fuelfor

Sra. Anna Forment
Gerent
everis

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!