CA | ES

Enric Llopis

Project Manager - Fundació TicSalut

Enric Llopis

Project Manager - Fundació TicSalut

Biography

El Sr. Enric Llopis és Enginyer Industrial Superior especialitzat en Organització per la UPC. Va iniciar la seva carrera professional com a consultor en projectes de innovació, creació d’empreses i identificació de fons de finançament, tant públic com privat.  Posteriorment, el Sr. Llopis va especialitzar-se en el sector salut treballant com a gestor de projectes dins de la unitat d’innovació d’un hospital de referencia a Catalunya. Actualment, l’Enric Llopis és cap de projectes a la Fundació TicSalut, on coordina projectes relacionats amb la mHealth, salut digital i atenció integrada social i sanitària, tant a nivell nacional com internacional. 

PONÈNCIA

El Portal AppSalut
El portal AppSalut (https://appsalut.gencat.cat/) és un aparador d’aplicacions mòbils totalment gratuïtes relacionades en l’àmbit de la salut i el benestar social. El portal té per objectiu que s’estableixi un entorn segur i de confiança per als usuaris d’aplicacions, i alhora fomentar que la ciutadania tingui cura de la seva salut, fent-la conscient i coresponsable. Totes les aplicacions que apareixen en aquest aparador han superat un procés d’acreditació de qualitat. Així mateix, les dades generades pels ciutadans mitjançant l’ús de les aplicacions podran ser visualitzades pels professionals i integrades en la història clínica de l’usuari, sempre que el ciutadà així ho permeti.

 

All session by Enric Llopis

PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES INNOVADORES I

12:30h - 13:30h
Auditori Imagina
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!