CA | ES

Elisenda de la Torre

Membre de la junta directiva - Lliga Reumatològica catalana

Elisenda de la Torre

Membre de la junta directiva - Lliga Reumatològica catalana

Biography

L’ Elisenda té un Postgrau en Patient Advocacy per la Universitat Internacional de Catalunya i és Enginyera tècnica en informàtica de gestió per la Universitat Politècnica de Catalunya.
Des de l’any 1998 fins a l’actualitat realitza voluntariat a la Lliga Reumatològica Catalana, associació dedicada a donar suport i acompanyament a persones que conviuen amb malalties reumàtiques i als seus familiars i que compta amb aproximadament 1500 socis. Des del 2006 que va tramitar una la incapacitat permanent absoluta ha dedicat el seu temps plenament a aquest voluntariat.

PONÈNCIA

“Vivim la Vida!”: Cocrear i compartir en obert per apoderar-nos i guanyar autonomia
Aquest  projecte és fruit de la col·laboració entre la Unitat de Teràpia Ocupacional del Hospital de Sant Pau de Barcelona, el Centre per a l’Autonomia Personal SÍRIUS VIC (del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya), les entitats socials de persones amb discapacitat ASENDI NB, Lliga Reumatològica catalana, Federació ECOM i diferents professionals.

“L’objectiu de la ponència és posar en valor la importància del treball col·laboratiu, la cocreació d’eines i estratègies amb les persones afectades, així com l’ús de tecnologies gratuïtes i el coneixement lliure, per impulsar processos d’apoderament (individuals i col·lectius) i promoure millores reals en la qualitat de vida i en l’autonomia de les persones amb diversitat funcional (discapacitat).
Així mateix, donar a conèixer com tot això fomenta la construcció de coneixement de manera democràtica tant per a professionals de l’àmbit sociosanitari com per a les pròpies persones amb diversitat funcional, mitjançant el suport entre iguals i la governança horitzontal.
Tot això partint de l’experiència del projecte “Vivim la Vida!”: 1er projecte pilot de vida independent de persones amb malalties reumàtiques, nascut sense pressupost i impulsat per un grup de dones afectades en col·laboració amb professionals de teràpia ocupacional i diferents entitats socials.”

All session by Elisenda de la Torre

PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES INNOVADORES I

12:30h - 13:30h
Auditori Imagina
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!